Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Kamionkach  studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

           W roku szkolnym 2018/2019 Szkła Podstawowa w Kamionkach przystąpiła do projektu "Tego nie wiesz o drewnie" Uniwersytetu Młodych Przyrodników na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest to projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim. Uczniowie klas 7 i 8 biorą udział w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych i projektowych. Koordynatorami projektu w ramach działalności szkoły są Pani Milena Bąkowska-Grześkowiak oraz Pani Monika Fabiś.

            W dniu 15.03.2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja z udziałem władz uczelni UP w Poznaniu reprezentowanych przez Prorektora ds. studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka oraz Prodziekanów ds. studiów Wydziału Technologii Drewna dr hab.  Andrzeja Kraussa oraz      dr hab. Edwarda Roszyka. Uczniowie wstąpili do społeczności Uniwersytetu Młodych Przyrodników składając uroczyste ślubowanie i otrzymali indeksy z rąk Prorektora UP prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka.  Uczniowie wysłuchali również wykładów inauguracyjnych: "Drzewo czy drewno" o wykorzystaniu drewna, niszczących je grzybach i innych ciekawostkach związanych z branżą drzewną. Drugi z wykładów dotyczył drewnianych kościołów jako dziedzictwa kulturowego Polski.  Jako studenci  Uniwersytetu Młodych Przyrodników będą doskonalić swoje kompetencje przyrodnicze na specjalnie zorganizowanych warsztatach. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego, w trakcie których uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionkach zapoznają się z pracą w laboratorium. Młodzi naukowcy, korzystając z bazy dydaktycznej uczelni, wykonają samodzielnie szereg doświadczeń chemiczny m.in. ekstrakcję cukrów z drewna, analizę anionów i kationów, oznaczenia  pH drewna, rozdział barwników roślinnych metodą chromatografii cieczowej. Zastosowanie różnych metod eksperymentalnych oraz analitycznych wzbogaci wiedzę uczniów i rozbudzi ich zainteresowania na mniej poznane przez nich zagadnienia chemiczne. Zakończenie projektu planowane jest na 31.05.2019 r. w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” koło  Biedruska. Uczniowie dostaną dyplom ukończenia Uniwersytetu Młodych Przyrodników oraz upominki związane z drzewnictwem.

 

Monika Fabiś,  Milena Bąkowska -Grześkowiak