Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Kamionkach  studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wkrótce

Wkrótce

1. Należność za posiłki, będzie wyliczana na podstawie powyższej deklaracji. Wpłat za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 25-go każdego poprzedzającego miesiąca (np. za listopada do 25 października) na rachunek bankowy: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004. Informacja o wysokości opłat będzie dostępna w aplikacji CMS FSI STOŁOWKA 2.0., do której będzie można logować się  poprzez stronę internetową Szkoły.

WYJĄTEK: Należności za zdeklarowane posiłki, za miesiąc wrzesień i styczeń należy wpłacać do 9 dnia miesiąca.  Zmiana terminu płatności we wrześniu jest związana z późniejszym rozpoczęciem żywienia przez stołówkę szkolną. 

W związku z zakończeniem roku budżetowego i rozliczeniem rachunku bankowego, opłaty dotyczące żywienia w roku 2017, które wpłyną na rachunek Szkoły w roku 2016 będą zwracane na wskazany rachunek płatnika, celem ponownego przelania środków w roku 2017.

2. Nieobecność dziecka należy zgłaszać w pierwszym dniu nieobecności wykorzystując:

  • „Formularz zgłoszenia nieobecności dziecka” w aplikacji  CMS FSI STOŁOWKA 2.0.

ewentualnie:

  • osobiście, pisemnie w sekretariacie Szkoły, 
  • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 
  • za pomocą sms na nr tel. 665 937 321. 

Koszty posiłków w dniu zgłoszenia i następnym nie są zwracane. Odpis będzie uwzględniony na trzeci dzień od zgłoszenia i rozliczony w kolejnym miesiącu. Podczas nieobecności ucznia w szkole rodzic/opiekun ma prawo w godzinach wydawania posiłków pobrać opłacony posiłek do domu we własnych naczyniach. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty.

3. Zobowiązuję się do regulowania płatności zgodnie z wyznaczonym terminem. , za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Szkoły. Z tytułu nieterminowego opłacenia należności zgadzam się na zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę, które będą automatycznie naliczane i widoczne w aplikacji  CMS FSI STOŁOWKA 2.0.

4. W przypadku uchylenia się od wnoszenia opłaty za zadeklarowane wyżywienie  zobowiązuje się poddać postępowaniu egzekucyjnemu. Po upływie min. 20 dni od wyznaczonego terminu płatności  zostanie wystawione wezwanie  do zapłaty, za co płatnikowi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 6,20 zł. Brak wniesienia opłaty w terminie 7 dni od odebrania wezwania do zapłaty skutkuje deaktywacją karty. Ponowna aktywacja karty możliwa będzie po uregulowaniu zaległości wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi poniesionymi przez Szkołę w celu wyegzekwowania płatności. 

5. Podstawą wydawania posiłków jest posiadanie aktywnej karty. Zadeklarowani uczniowie otrzymają kartę bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z wyżywienia w stołówce szkolnej zobowiązuję się do zwrotu karty posiłkowej do sekretariatu szkoły w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zagubienia karty, kolejna karta jest wydawana odpłatnie, wysokość opłaty wynosi 2 zł. 

6. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji, zapłacę należność za przygotowane i postawione do dyspozycji posiłki.

7. W przypadku nietolerancji/alergii pokarmowej dziecka zobowiązuje się do złożenia pisemnej informacji i dostarczenia zaświadczenia od lekarza potwierdzającego zgłoszoną nietolerancję/alergię u dziecka w sekretariacie Szkoły. 

8. W przypadku rezygnacji z posiłków zobowiązuje się poinformować pisemnie intendenta o rezygnacji, najpóźniej do 25-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, wypełniając oświadczenie o rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej według załącznika. 

9. W przypadku zmiany  danych podanych w deklaracji zobowiązuje się do ponownego złożenia  deklaracji (dostępna na stronie spkamionki.pl ). Dokument należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły. Zatwierdzana zmiana będzie nanoszona na listy posiłkowe po 3 dniach roboczych.

10. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z treścią regulaminu stołówki przy Szkole Podstawowej w Kamionkach (dostępny na stronie spkamionki.pl) i akceptuję jego zapisy

Kierunek:  Kamionki SP- Kamionki, Borówiec

Kamionki SP 12:30; Borówiec Deszczowa 12:37;Borówiec Szkoła 12:39 Borówiec Dębowa 12:44
 LINIA 594 KLASA „0-3”

Kamionki SP 13:10; Kamionki Platanowa 13:15;Borówiec Deszczowa 13:23;Borówiec Szkoła 13:25; Borówiec Dębowa 13:30
 LINIA 594 KLASA „0-3”

Kamionki SP 13:48; Borówiec Deszczowa 13:55;Borówiec Szkoła 13:57 Borówiec Dębowa 14:02
 LINIA 594 KLASA „4-8”

Kamionki SP 14:14; Kamionki Lisia 14:17; Borówiec Borówkowa 14:18; Borówiec  Pod Borem 14:20; Borówiec Deszczowa 14:21; Borówiec Szkoła 14:22
 LINIA 512 KLASA „4-8”ZTM (PŁATNY)

Kamionki SP 14:50; Kamionki Platanowa 15:05; Borówiec Deszczowa 15:12;Borówiec Szkoła 15:14; Borówiec Dębowa 15:19;
  LINIA 594 KLASA”4-8”

Kamionki SP 15:09; Kamionki Lisia 15:12; Borówiec Borówkowa 15:13; Borówiec  Pod Borem 15:15; Borówiec Deszczowa 15:16; Borówiec Szkoła 15:17
 LINIA 512 KLASA „4-8”ZTM (PŁATNY)

Kamionki Szkoła 15.50; Kamionki Platanowa 15:55; Borówiec Deszczowa 16:02; Borówiec Szkoła 16:04; Borowiec Dębowa 16:09;  LINIA 594 4-8

Kamionki SP 16:30; Kamionki Platanowa 16:35; Borówiec Deszczowa 16:42; Borówiec Szkoła 16:44; Borówiec Dębowa 16:49 ; OBOWIĄZUJE OD WTORKU DO PIĄTKU
   LINIA 594 KLASA „0-3”

Kamionki SP 16:40; Kamionki Platanowa 16:45; Borówiec Deszczowa 16:52; Borówiec Szkoła 16:54; Borówiec Dębowa 16:59    LINIA 594 KLASA „0-3”oraz 4-8 ; OBOWIĄZUJE W PONIEDZIAŁKI (uczniowie kończący 9 lekcję)

 

Kierunek:  Kamionki SP- Koninko, Szczytniki

Kamionki SP 13:10; Szczytniki Nad Wodą 13:16; Szczytniki Pętla 13:22; Jaryszki Działki 13.30;
 LINIA 594 KLASA „0-3’’

Kamionki SP 13:45; Kamionki Platanowa 13:50; Szczytniki Nad Wodą 13:57; Szczytniki Pętla 14:03 LINIA 594 KLASA „4-8”

Kamionki SP 14:36; Kamionki Pętla 14:38; Szczytniki Nad Wodą 14:42;; Szczytniki Pętla 14:48 LINIA512 KLASA „4-8”ZTM (PŁATNY)

Kamionki SP 14:50;Kamionki Pętla 15:02; Szczytniki Nad Wodą 15:05; Szczytniki Pętla 15:08
 LINIA 594 KLASA „4-8”

Kamionki Szkoła 15:55; Kamionki Pętla 15:57; Szczytniki Nad Wodą 16:03; Szczytniki Pętla 16:08; LINIA 594 4-8

Kamionki SP 16:30; Szczytniki Nad Wodą 16:36; Szczytniki Pętla 16:42
 LINIA 594 KLASA „0-3”  OBOWIĄZUJE OD WTORKU DO PIĄTKU

Kamionki SP 16:40; Szczytniki Nad Wodą 16:46; Szczytniki Pętla 16:52
 LINIA 594 KLASA „0-3”    LINIA 594 KLASA „0-3”oraz 4-8 OBOWIĄZUJE W PONIEDZIAŁKI (uczniowie kończący 9 lekcję)

 

 

Kierunek:   Kamionki SP- Kamionki Platanowa

Kamionki SP 12:48; Kamionki Pętla 12:50; Kamionki Polna 12:51; Przystanek Tesco 12:53
 LINIA 527 KLASA „4-8”ZTM (PŁATNY)

Kamionki SP 14:43; Kamionki Pętla 14:45; Kamionki Polna 14:46; Przystanek Tesco 14:49
 LINIA 527 KLASA „4-8” ZTM (PŁATNY)

Kamionki SP 15:38; Kamionki Pętla 15:40; Kamionki Polna 15:41; Przystanek Tesco 15:43
 LINIA 527 KLASA „4-8” ZTM (PŁATNY)

 

Kierunek:  Szczytniki , Koninko- Kamionki SP

Jaryszki Działki 06:52 Szczytniki  Pętla 07:07; Szczytniki Nad Wodą 07:13;  Kamionki Pętla 07:17; Kamionki SP 07:19  LINIA 594 KLASA „0-3”

Szczytniki Pętla 07:25 Szczytniki Nad Wodą 07:30 Kamionki Platanowa 07:35 Kamionki SP 07:40  LINIA 594 KLASA ,,4-8”

Szczytniki  Pętla 07:20; Koninko Dzienikarska 07:22; Szczytniki Sarnia 07:27;   Kamionki Pętla 07:30; Kamionki SP 07:32 LINIA 512 KLASA”4-8 ZTM (PŁATNY)

Szczytniki Pętla 08:08; Szczytniki Nad Wodą 08:12; Kamionki Pętla 08:18; Kamionki Szkoła 08.20; LINIA 594 „4-8”

Szczytniki  Pętla 11:22; Szczytniki Nad Wodą 11:26; Kamionki Pętla 11:32; Kamionki Platanowa 11:35; Kamionki SP 11:40  LINIA 594 KLASA „0-3”

Kierunek:  Borówiec, Kamionki - Kamionki SP

Borówiec Dębowa 07:10; Borówiec Szkoła 07:15; Borówiec Deszczowa 07:17; Kamionki Pętla 07:23; Kamionki SP 07:25 LINIA 594 KLASA „0-3”

Borówiec Dębowa 07:35; Borówiec Szkoła 7:40; Borówiec Deszczowa 07:42 Kamionki Pętla 07:48 ; Kamionki SP 07:50 LINIA 594 KLASA „4-8”

Borówiec Dębowa 08:10; Borówiec Szkoła 08:15; Borówiec Dębowa 08:17; Kamionki Pętla 08:23; Kamionki Platanowa 08.30; Kamionki Szkoła 08:35 LINIA 594 KLASA „4-8”

Borówiec Dębowa 11:26; Borówiec 11.31 Szkoła Deszczowa 11:33; Kamionki SP 11:40
 LINIA 594 KLASA „0-3”

Kierunek:   Kamionki Platanowa  - Kamionki SP

Kamionki Platanowa 07:10;Kamionki Pętla 07:13; Kamionki SP 07:15
 LINIA 594 KLASA „0-3”

Przystanek przy Tesco 7:40; Kamionki Polna 07:42; Kamionki Pętla 07:43; Kamionki SP 07:45
autobus liniowy 527 ZTM (PŁATNY)

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe.

Pozwalają zapamiętać informacje przesyłane między stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie konkretnych ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin i innych czysto statystycznych danych, zapamiętywanie wybranej przez Użytkownika wersji językowej strony czy też utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła. Dobrze skonfigurowane pliki „cookies” są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który go utworzył.

JAK DZIAŁAMY?

Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach „cookies” nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych lub innych poufnych informacji. Strona Forni Rossi nie zbiera automatycznie żadnych informacji, poza tymi, które zawierają się w plikach „cookies”.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Wejdź w sekcję „Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej.

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

Anna Dunaj-Czyżewska

Dzień

Godziny

PONIEDZIAŁEK

9.00-15.00

WTOREK

9.00-15.00

ŚRODA

9.00-15.00

CZWARTEK

9.00-13.30

PIĄTEK

9.00-13.30