23 września w naszej szkole odbył się Dzień Jesieni. 

Od września Pani Kinga Witkowska dla uczniów klasy 2e organizuje zajęcia rozwijające, na których uczniowie eksperymentują.

 klasie 2e od początku roku bardzo dużo się dzieje!

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

Uczniowie klas IIB oraz IIE Szkoły Podstawowej w Kamionkach 14 kwietnia wyjechały na zajęcia do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, gdzie wzięły udział w „Dniu dla Szkół”.

Uwzględniając swą ogromną ciekawość oraz potrzebę poznawania świata, dzieci z klasy III b Szkoły Podstawowej w Kamionkach, wybrały się na Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzięki uprzejmości pracowników Instytutu Chemicznej Technologii Drewna pana dr inż. Wojciecha Grześkowiaka oraz katedry Nauki o Drewnie   pana dr inż. Edwarda Roszyka spędziły tam całe przedpołudnie.

W dniu 23.03.2016 klasy 1Fi 1D szukały jajeczek ukrytych przez zająca na terenie szkolnych boisk .

21 marca kolorowo i radośnie  powitaliśmy w naszej szkole Wiosnę.

Wszyscy kochamy taniec a dzieci w szczególności. Dlatego w szkole w Kamionkach wesoło przywitaliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca.

Uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach wzięli udział w programie „Ptaszki pod daszki” organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Celem Programu jest stworzenie dodatkowych miejsc lęgowych dla ptaków poprzez wieszanie budek lęgowych.