Świetlica szkolna jest miejscem, w którym wychowawcy starają się propagować aktywność i kulturę czytelniczą, rozbudzać ciekawość świata u dzieci, rozwijać zainteresowania literackie, plastyczne, muzyczne oraz teatralnych wśród uczniów, a o co za tym idzie- kreować postawy twórcze, rozwijać wyobraźnię i pomysłowość u dzieci. Takie cele przyświecały również konkursowi ,,Baśnie z czterech stron świata", który w dniach 13-22.03.2017 roku odbył się w świetlicy dzieci młodszych w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Każdego dnia dzieci wysłuchiwały bajki charakterystycznej dla jednej z wielu kultur świata, a następnie wykonywały do niej zadanie- rysowały, śpiewały, rozwiązywały krzyżówki i rebusy, tańczyły. Uczniowie poznali zatem takie baśnie jak ,,Lampa Aladyna" z Bliskiego Wschodu, rosyjskie ,,Podarunki mędrca z gór" czy łotewską ,,Mądrą odpowiedź". Dzięki dofinansowaniu Rady Rodziców każdy uczestnik otrzymał w nagrodę pięknie ilustrowaną książkę z wierszami dla dzieci. Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem i zainteresowaniem wśród dzieci, którym gratulujemy zaangażowania i wytrwałości!