W klasie  1a  i 1c od września tego roku trwa Akcja "Czytanie na Dywanie "

– spotkania dzieci z Rodzicami mają na celu integrację szkoła - dom, oraz wprowadzanie dzieci w świat literatury pięknej. Nauczycielki Aneta Kata i Wiesia Kędziora zapraszają chętnych rodziców do spotkań w klasie. Wszyscy siadają  na dywanie w kółku i razem czytają ulubione  książki  swoich dzieci. Akcja cieszy się dużym powodzeniem, a radość i duma dzieci z wystąpienia własnej Mamy lub Taty – jest bezcenna! - przyłączycie się?