Projekt „KoderJunior - Szkoła Mistrzów Programowania” jest przygotowywany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest uzupełnienie pilotażu włączenia programowania w edukację i przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej. (źródło: koderjunior.pcss.pl)

W ramach projektu uczniowie klas I - III zrealizowali już wiele ciekawych zadań, które poszerzyły ich wiedzę i umiejętności z zakresu programowania.