Legenda o Smoku Wawelskim zainspirowała nas do wykonania pracy plastycznej...