1 lutego 2018r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. 

W tym roku uczniowie recytowali wiersze twórczości Marii Konopnickiej i Stanisława Jachowicza. Przedstawiciele klas I-III wyłonieni w eliminacjach klasowych recytowali wiersze w holu szkoły. Na każdego uczestnika konkursu czekał dyplom oraz nagroda książkowa.