Zapraszam uczniów klas 4 i 5 do udziału w konkursie plastyczno-językowym na folder turystyczny: "Herzlich Willkommen in Deutschland".

Zachęcam do korzystania ze stworzonych przeze mnie aplikacji w programie: LearningApps.

Z wielką przyjemnością oraz dumą zapraszamy do obejrzenia filmu „Meine kleine Heimat Kórnik / Moja mała ojczyzna-Kórnik”.

 Przedmiotowy system oceniania – język niemiecki – kl. 4-7

Schulsachen

Zapraszam wszystkich italianistów z klas IV- VII do udziału w konkursie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu najbardziej włoskiego ze wszystkich symboli Świąt - szopki betlejemskiej.

Cari Alunni / Drodzy Uczniowie!

ho preparato per voi alcuni esercizi per ripassare i nomi dei colori! / Przygotowałam dla Was kilka ćwiczeń na powtórzenie nazw kolorów!

Buon lavoro e buon divertimento!/Miłej pracy i zabawy!

Maestra Magda

PS. IMPORTANTE! / WAŻNE!

1. Prima imparate le parole qua: /Najpierw nauczcie się tych słów:

https://quizlet.com/246117516/jezyk-wloski-kolory-flash-cards/

2. Adesso potete giocare qua: / Teraz możecie się pobawić :)

https://learningapps.org/watch?v=pjf0ixihk17