Od września , drodzy Rodzice, Wasze dzieci będą miały możliwość rozpoczęcia w Szkole Podstawowej w Kamionkach nauki języka niemieckiego. Jest on jednym z trzech języków do wyboru, obok języka angielskiego, jako przedmiot obowiązkowy.

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

1. Z geograficznego punktu widzenia znajomość języka niemieckiego jest istotna, gdyż jest to język bliskiego sąsiada oraz partnera gospodarczego Polski. W Polsce funkcjonuje szereg firm z niemieckim kapitałem, które wymagają od pracowników znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Wiele osób podejmuje również stałą pracę u zachodniego sąsiada z powodu wygody, niedalekiej odległości od domu, jak i wyższych zarobków.

2. Bez wątpienia niemiecki jest jednym z najważniejszych języków w Europie i na świecie. Jest on językiem urzędowym w Niemczech, Austrii i Liechtensteinie. Ma również status języka urzędowego w Szwajcarii i Luksemburgu, we Włoszech (region Trydent-Górna Adyga), Francji (regiony Alzacja i Lotaryngia), Słowacji (gmina Krahule/Blaufuss).

3. Bardzo praktycznym powodem, dla którego warto jest znać język niemiecki, jest kwestia komunikacji czy to na wycieczce zagranicznej, czy też wyjeździe wypoczynkowym. Z uwagi na zamiłowanie Niemców do podróży, większość hoteli, ośrodków wypoczynku, muzeów i miejsc godnych zwiedzenia posługuje się poza angielskim również językiem niemieckim. 

4. Warto też pamiętać, iż w języku niemieckim wydaje się bardzo dużo publikacji naukowych. Planując naukę na uczelni w Niemczech bezwzględnie należy opanować język niemiecki co najmniej na poziomie dobrym.

5. Niemiecki uchodzi za trudny język, ale czy naprawdę tak jest? Uczniowie, którzy rozpoczęli już naukę języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Kamionkach są w większości odmiennego zdania. Zachęcam do zapoznania się z wynikami anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas IV-VI po pierwszym roku nauki języka niemieckiego.

6. Atutem języka niemieckiego jest łatwa wymowa, szczególnie dla tych którzy mają doświadczenie z językiem angielskim czy francuskim. W języku niemiecki są tylko 4 przypadki, a składnia zdania niemieckiego, w której każda część zdania ma swoje określone miejsce jest schematyczna i logiczna.

       Metody nauczania

 Lekcje z języka niemieckiego będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Niemiecki dla dzieci to zajęcia, których celem będzie skuteczna nauka języka z elementami zabawy. W czasie nauki uczniowie poznają praktyczne zwroty i wyrażenia związane z różnorodnymi sytuacjami życia codziennego, a ich tematyka będzie ściśle związana z ich zainteresowaniami. Na zajęciach rozwijane będą wszystkie sprawności językowe, jednak ze szczególnym uwzględnieniem mówienia. W trakcie zajęć stosuję różnorodne nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych np: Quizlet, LearningApps, interaktywne quizy online, które wspierają naukę języka niemieckiego i motywują uczniów do rozwijania swoich kompetencji językowych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe w trakcie koła językowego oraz, w późniejszych latach, niemieckiego kółka teatralnego lub filmowego.

 

        Serdecznie zapraszam do nauki języka niemieckiego.

 

mgr Izabela Stypka