Szkoła Podstawowa w Kamionkach 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasy 1, 2 i 3  otrzymują podręczniki bezpłatne zakupione z dotacji celowej przez MEN


KLASA  I

 1. Edukacja wczesnoszkolna: „ Tropiciele” – podręcznik + karty ćwiczeń klasa 1, Matematyka klasa1
 2. Język angielski : ,, Tiger 1” – podręcznik + ćwiczenia  wyd. Oxford
 3. Religia: (kupują rodzice): Podręcznik  ,, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"+ karty pracy pod red. J. Szpet, D. Jackowiak.  Wyd. Księgarnia Święty Wojciech

KLASA  II

 1. Edukacja wczesnoszkolna: Podręcznik rządowy Maria Lorek ,, Nasza szkoła" + ,, Ćwiczenia z pomysłem" (edukacja polonistyczna +edukacja matematyczna)
 2. Język angielski: ,, Tiger 2” podręcznik + ćwiczenia  
 3. Religia: (kupują rodzice): Podręcznik ,, Kochamy Pana Jezusa + karty pracy pod red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Księgarnia Święty Wojciech

KLASA  III

 1. Edukacja wczesnoszkolna : Podręcznik rządowy Maria Lorek ,, Nasz Elementarz”  +  ,,Ćwiczenia z pomysłem” (edukacja polonistyczno-przyrodnicza + edukacja matematyczna)
 2. Język angielski : ,, Tiger 3” – podręcznik + ćwiczenia
 3. Religia: (kupują rodzice)  Podręcznik ,, Przyjmujemy Pana Jezusa" + karty pracy pod red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Księgarnia Święty 

KLASA  IV

Podręczniki bezpłatne zakupione z dotacji celowej przez MEN

 1. J. polski :  ,, Między nami" - podręcznik + ćwiczenia cz.1 (GWO)
 2. Matematyka  :  ,, Matematyka z kluczem" - podręcznik M. Braun, A. Mańkowska, A. Paszyńska, Wyd. Nowa Era
 3. Przyroda :   J. Buniowska, E. Frąckowiak , E. Gęca, P. Jeruszka  ,, Przyroda z klasą 4" - podręcznik   (Klett)
 4. J. angielski: Steps Forward 1   (Oxford)
 5. Historia "Wczoraj i dziś" – wyd. Nowa Era i społeczeństwo:
 6. Muzyka: ,, I gra muzyka" - podręcznik  (Nowa Era)
 7. Plastyka: [bez podręcznika]
 8. Zaj. Techniczne: ,,Jak to działa?" – wyd. Nowa Era
 9. Zaj. Komputerowe: [bez podręcznika] 
 10. Religia (kupują rodzice): ,, Jestem chrześcijaninem" podręcznik + karty pracy - red. J. Szpet, D. Jackowiak.   Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha

KLASA V

Podręczniki bezpłatne zakupione z dotacji celowej przez MEN

 1. Religia (kupują rodzice)  ,, Wierzę w Boga" - podręcznik + karty pracy - red. J. Szpet,  D. Jackowiak, wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha 
 2. J. polski: ,, Między nami"- podręcznik - A. Łuczak, A. Murdzek + zeszyty ćwiczeń cz. 1 i 2   Wyd. GWO
 3. J. angielski: Streps in English 2  (Oxford)
 4. Historia i społeczeństwo: ,, Wczoraj i dziś" – wyd. Nowa Era            
 5. Matematyka: ,, Matematyka z kluczem" - podręcznik M. Braun, A. Mańkowska, A. Paszyńska, Wyd. Nowa Era
 6. Przyroda: J. Buniowska, E. Frąckowiak , E. Gęca, P. Jeruszka ,, Przyroda z klasą 5 "    
 7. Plastyka: [ bez podręcznika]                                
 8. Muzyka: ,, I gra muzyka" - podręcznik  (Nowa Era)
 9. Zaj. Komputerowe:  [bez podręcznika]                                                                                                                                  
 10. Zaj. techniczne:,,Technika na co dzień" (Zgodnie z wymaganiami 4-6) 

od 2015 r.


KLASA VI

 1. Religia: ,,Wierzę w Kościół" podręcznik + karty pracy, red. J Szpet, D. Jackowiak Wyd. Księgarnia Święty Wojciech
 2. J. polski: ,, Między nami" - podręcznik , A. Łuczak, A. Murdzek + zeszyt ćwiczeń  1 i 2 , wyd. GWO 
 3. J. angielski: Streps in English 3 (Oxford)
 4. Historia i społeczeństwo:  ,,My i historia"- podręcznik + zeszyt ćwiczeń - B. Olszewska; W. Surdyk-Fretsch, wyd. PWN
 5. Matematyka: ,,Matematyka z kluczem" - podręcznik + zeszyt ćwiczeń 1 i 2; M. Braun, A. Mańkowska, A. Paszyńska, wyd. Nowa Era
 6. Przyroda: " Tajemnice przyrody 6" - podręcznik + zeszyty ćwiczeń; J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk. wyd. Nowa Era
 7. Plastyka: [ bez podręcznika]        
 8. Muzyka:  ,,Klucz do muzyki 6"- podręcznik dla kl.6 + ćwiczenia; K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik. wyd. WSiP
 9. Zaj. komputerowe: [ bez podręcznika]                                                                                      
 10. Zaj. techniczne: ,,Technika na co dzień" (Zgodnie z wymaganiami 4-6)

od 2015 r.