ZEBRANIA Z RODZICAMI

Uprzejmie informujemy, że zebrania z rodzicami (wywiadówki) odbędą się 
w dniach 8-10 stycznia 2019 r. w godzinach od 17.30 -18.30 wg harmonogramu

Serdecznie zapraszamy

STYCZEŃ 2019 r. – zebrania z rodzicami (wywiadówki) 
 przydział sal

08.01.2019 r.

wtorek

09.01.2019 r.

środa

10.01.2019 r.

czwartek

klasa

Nauczyciel prowadzący

sala

klasa

sala

klasa

sala

4A

p. P. Wojciechowski

1.13 A 
godz. 18.30

1A

0.36 A

1B

0.36 A

4B

p. J. Ochocka

1.22 A

1C

0.37 A

1D

0.38 A

4C

p. I. Topolska

0.38 A

2B

0.35 A

1E

0.37 A

4D

p. T. Jaśkowiak

1.10 A

2D

0.34 A

2A

0.33 A

4E

p. M. Pałka

0.35 A

2E

0.33 A

2C

0.34 A

4F

p. V. Szczupakowska

0.37 A

3B

1.21 A

3A

1.21 A

5A

p. A. Dobrowolska

0.23 B

 

 

3C

0.35 A

5B

p. M. Fabiś

1.20 B

 

 

 

 

5C

p. P. Wilczewska

1.26 A

 

 

 

 

5D

p. S. Przybylska-Sawicka

0.21 B

 

 

 

 

5E

p. M. Panek 
(w zastępstwie za p. H. Gajdek-Szafrańską)

1.23 A

 

 

 

 

5F

p. I. Janochowska

0.36 A 
godz. 18.00

 

 

 

 

6A

p. R. Węglarz

1.19 B 
godz. 18.00

 

 

 

 

6B

p. M. Jędrzejewska

1.21 A

 

 

 

 

6C

p. I. Olszak

1.07 B

 

 

 

 

7A

p. J. Kwas

1.10 B

godz. 18.00

 

 

 

 

7B

p. E. Kaleta

0.33 A

 

 

 

 

8A

p. M. Szymczak

0.32 B

 

 

 

 

8B

p. M. Stefańska

0.24 B

 

 

 

 

8C

p. B. Duszczak

1.18 B

 

 

 

 

8D

p. S. Ubych

1.09a B