Borowiak Eliza

pedagog

Chrząszcz Małgorzata

terapeuta pedagogiczny

Dunaj-Czyżewska Anna

logopeda

Jaskulska Natalia

psycholog

Michalak-Szaulis Marzena

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Nowak Natasza

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ochocka Joanna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Wołodkiewicz Krzysztof

pedagog