Nowo powstała szkoła w Kamionkach nie ma jeszcze swojego patrona.

Jego wybór to zawsze długotrwały i odpowiedzialny proces, którego wagi i znaczenia Dyrekcja i Grono Pedagogiczne są świadomi.

Każda szkoła poprzez wybór patrona nabiera indywidualnej tożsamości, wyróżniającej ją pośród innych szkół. Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z postacią patrona, może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych jego życiem i działalnością. Ważne, by wybrany patron był autorytetem, którego współczesna młodzież mogłaby obdarzyć zaufaniem; a więc takim, którego działalność i moralna korzyść z niej płynąca były zrozumiałe, wiarygodne i bliskie współczesnemu młodemu pokoleniu.

Nauczyciele naszej szkoły, którzy czują się powołani do uwrażliwiania dzieci i młodzieży na narodowe dziedzictwo i ogólnoludzkie wartości etyczne i moralne, dołożą wszelkich starań, by postać przyszłego patrona szkoły w Kamionkach była wyrazicielem tych wartości.