Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kamionkach informuje, iż egzaminy ósmoklasisty w naszej szkole odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie proszę, aby uczniowie, którzy przystępują do egzaminu przyszli do szkoły na godzinę 8.00.