REKRUTACJA  DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO 5-GODZINNYCH ODDZIAŁÓW „ZERÓWKOWYCH” – realizacja obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

      Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego w dniach od  14 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 29 marca 2019 r.
do godz.15.00.

      Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego korzystając ze strony internetowej:      

http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

 

Po elektronicznym wypełnieniu zgłoszenia należy wydrukować kartę wraz z załącznikami dokumentującymi zaznaczone kryteria i przynieść do sekretariatu szkoły w ww. terminie.