Proszę o terminowe wpłacanie należności za posiłki dla uczniów (do 25-tego dnia każdego poprzedzającego miesiąca). Zgodnie z Art. 481 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.0.121 t.j.) uiszczanie wpłat po wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek za zwłokę.

Opłaty za posiłki: styczeń

 • Śniadania 28,50 zł
 • Obiad 76 zł
 • Podwieczorek 28,50 zł

Opłaty za posiłki: luty

 • Śniadanie 18 zł
 • Obiad 48 zł
 • Podwieczorek 18 zł

Opłaty za posiłki: marzec

 •  Śniadanie 34,5 zł
 • Obiad 92 zł
 • Podwieczorek 34,5 zł

Opłaty za posiłki: kwiecień

 • Śniadania 24 zł
 • Obiad 64 zł
 • Podwieczorek 24 zł

Opłaty za posiłki: maj

 • Śniadanie 30 zł
 • Obiad 80 zł
 • Podwieczorek 30 zł

Opłaty za posiłki: czerwiec

 •  Śniadanie 21 zł
 • Obiad 56 zł
 • Podwieczorek 21 zł

Informacje

Jeśli ktoś będzie zainteresowany wykupieniem tylko herbaty do posiłku, to proszę wychowawcę o stworzenie listy i zebranie pieniędzy ( 3 zł za miesiąc). Zebrane kwoty proszę o przekazanie do intendenta Szkoły. Ewentualnie, można dokonać płatności za herbatę, indywidualnie u intendenta Szkoły.

W systemie nie ma opcji wykupienia tylko herbaty. Płatności za herbatę NIE należy dokonywać na rachunek bankowy Szkoły.  


Opłaty za posiłki prosimy wpłacać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Kórniku

60 9076 0008 2001 0015 4657 0004

 


Konto bankowe do wpłat za zagubione karty posiłkowe: 44 9076 0008 2001 0015 4657 0001