Zgłoszenie szkody może nastąpić poprzez (najszybciej i najłatwiej przez internet i infolinię):

Zgłaszanie szkód: https://bezpieczny.pl/szkoda lub https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

1.Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*

2.Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*

3.SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091*

4. Wypełnienie formularza i przesłanie go do TU AXA – dostępny bezpośrednio przez sekretariat szkoły lub na stronie internetowej

 

 

Dokumenty w załączeniu:

1.       Wniosek o wypłatę świadczenia z NNW

2.       Tabela uszczerbków na zdrowiu

3.      Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny.pl AXA 

4.       Ulotka zgłoszenie szkody.

 

Dane towarzystwa ubezpieczeniowego: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna  ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa.