Robotyka to jedne z najciekawszych, najbardziej rozwijających i przydatnych zajęć dla dzieci.

Proponowane zajęcia oparte będą na renomowanych zestawach LEGO® MINDSTORMS® EV3Lego. Pracując na nich, dzieci poznają elementy fizyki, mechaniki, automatyki i informatyki. Dodatkowo będą miały możliwość pogłębienia znajomość języka angielskiego, nauczą się pracy w grupie, różnych dróg dochodzenia do rozwiązań, zaufania do siebie i własnych pomysłów, a także twórczego podejścia do wyzwań. W oparciu o zaawansowane zestawy Lego uczniowie będą budować programowalne, poruszane silnikami roboty. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu po 2h zarówno w klasach 1-3 jak i 4-8 przez dwóch nauczycieli.

Projekt  „MyRobot.pl”  ma na celu wprowadzenie uczniów do świata robotyki i automatyki.

W związku z tym, że Szkoła brała udział w projekcie „SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA” po ponad 30 dniowym głosowaniu przez całą społeczność szkolną zostaliśmy laureatami wygrywającymi 4 komplety klocków Lego Mindstorms EV3 do budowania robotów.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie uczniów zajęciami robotyki oraz maksymalne wykorzystanie zestawów, które otrzymamy postanowiłyśmy zaszczepić i rozwijać umiejętności myślenia algorytmicznego już na etapie klas 1-3 i kontynuować w stopniu bardziej zaawansowanym w klasach 4-8.

Cele projektu:

  • rozwijanie kluczowych umiejętności XXI wieku w formie dobrej zabawy z klockami Lego
  • doskonalenie wyobraźni przestrzennej
  • umiejętność logicznego myślenia
  • rozwiązywanie problemów
  • wzmacnianie pewności siebie
  • współpraca z rówieśnikami
  • rozwijanie umiejętności pracy projektowej.
  • poszanowanie cudzej własności