Bezpieczeństwo, zwłaszcza naszych dzieci, jest tym na czym zależy każdemu z nas. Wymagamy i dopominamy się od szkoły, władz gminy itp. o zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego pobytu w samej szkole.

Pytanie dlaczego sami nie dbamy o to bezpieczeństwo?

Budynek szkoły, a także drogi dojazdowe zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Komunikacja w postaci szerokiego chodnika prowadzącego do głównego wejścia, ma zapewnić swobodny dojazd takim służbom jak Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i innym do tego upoważnionym organom.

Dlaczego w związku z tym stwarzamy zagrożenie poprzez uniemożliwienie dojazdu ww służbom w razie potrzeby. Każdy kto parkuje swoje auto w niewyznaczonym miejscu, a przede wszystkim na ww drogach dojazdowych tj. chodnikach - łamie nie tylko obowiązujące przepis, ale stwarza zagrożenie. Tłumaczenie „ja tylko na chwilę” jest absurdalne i świadczy o nieodpowiedzialności osób w ten sposób się zachowujących. 

Blokowanie wjazdu takim pojazdom jak autobusy, zwłaszcza tzw. „przegubowym”, poprzez parkowanie w zatoce autobusowej jest również przejawem ignorancji i nieodpowiedzialności.

Kolejnym działaniem niebezpiecznym jest odbiór dzieci z autobusu. Rodzic czekający w swoim samochodzie na dziecko, które wysiada z autobusu ignoruje odpowiedzialność jaką bierze na siebie osoba nadzorująca dowóz dzieci. Takie zachowanie uniemożliwia zweryfikowanie czy ktoś nasze dziecko odbierze czy też nie. W sytuacji, gdy się spóźnimy na autobus lub z innych nagłych przyczyn nie będziemy mogli pojawić się na przystanku, a dziecko zostanie pozostawione w miejscu dowozu (w domyśle dowożącego, rodzic czeka w samochodzie) - dziecko bez opieki narażone jest na niebezpieczeństwo. W takiej sytuacji może okazać się, że będziemy oskarżać dowożącego o niezapewnienie bezpieczeństwa naszemu dziecku, ale czy to czasami sami nie jesteśmy za to odpowiedzialni. 

 

Zwracamy się z gorącym apelem o przemyślenie i zastanowienie się nad swoim działaniami. 


Galeria "gwiazd bezpiecznego parkowania"