Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą nr 06/2018/2019 podjętą przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 28.11.2018 r. fundusze zebrane podczas kiermaszu świątecznego zostają przeznaczone na sfinansowanie zwycięskiego projektu wybranego drogą głosowania przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie wybiorą jeden z trzech wybranych wcześniej przez Samorząd Uczniowski projektów. Celem tego projektu jest uświadomienie uczniom, że mają w szkole moc sprawczą oraz że tworzą wspólnotę. Dlatego projekt dotyczy całej szkoły - szukamy pomysłu, którego realizacja będzie służyła całej społeczności uczniowskiej. Kwota, którą dysponujemy to 8 159,43 zł. Chcielibyśmy jak najszybciej zrealizować plan wydatkowania funduszy, dlatego prosimy klasy, które nie zgłosiły przed feriami swoich pomysłów do SU o zgłoszenie ich w terminie do 6.02.2019 r. Zależy nam, żeby każda klasa zgłosiła swój projekt. Pomysły proszę przekazać opiekunowi SU Pani Marcie Stefańskiej.