Uchwała nr 06/2017 z dnia 18.05.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach podjęła decyzję o sfinansowaniu nagród książkowych dla uczniów klas 4-6, którzy otrzymają świadectwa z wyróżnieniem, oraz o  dofinansowaniu nagród na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w klasach 0-3 w wysokości 10 zł na ucznia. 

Uchwała została podjęta większością głosów.