Ceny posiłków w roku szkolnym 2018/2019

Śniadanie – 1,50zł, Obiad – 4zł, Podwieczorek – 1,50zł

Wysokość opłat (listopad)

  • Śniadania- 19 dni x 1,5zł = 28,50zł
  • Obiady- 19 dni x 4,00zł = 76,00zł
  • Podwieczorki – 19 dni x 1,5zł= 28,50zł

 

Wysokość opłat (grudzień)

  • Śniadania- 15 dni x 1,5zł = 22,50zł
  • Obiady- 15 dni x 4,00zł = 60,00zł
  • Podwieczorki – 15 dni x 1,5zł= 22,50zł

 


Wpłat za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Kórniku: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004 

Konto bankowe do wpłat za zagubione karty posiłkowe:  44 9076 0008 2001 0015 4657 0001 

Przelew każdorazowo należy jednoznacznie opisać: 

Imię i nazwisko dziecka: Jan Kowalski

Klasa:2a

Tytuł wpłaty; śniadania lub obiady lub podwieczorki

Opłata za miesiąc, rok: wrzesień 2018r.

np. Jan Kowalski, 2a, obiady, podwieczorki, wrzesień 2018r