Śniadania

godziny 8:30 - 10:30

Obiady

godzina 11:30 (klasy I / 1 zmiana)

godzina 11:40 (klasy "0")

godzina 11:50 (klasy II-III 1 zmiana)

godzina 12:50 - 13:20 (klasy I-III 2 zmiana)

godzina 12:25 -12:50 (klasy IV)

godzina 13:20 - 13:55 (klasy V-VIII)

Podwieczorek

godziny 14:30 - 15:00 (klasy "0")

godziny 15:00 - 16:00 (klasy I - VIII)