Miło nam Państwa poinformować, że ostatnio zakupiliśmy kolejne rzeczy wzbogacające wyposażenie Naszej Szkoły:

Uchwała nr 01/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach w sprawie dofinansowania wycieczek szkolnych i udziału w konkursach uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej

W dniach 13-14 grudnia 2016 odbył się II Świąteczny kiermasz organizowany przez Radę Rodziców.

Bezpieczeństwo, zwłaszcza naszych dzieci, jest tym na czym zależy każdemu z nas. Wymagamy i dopominamy się od szkoły, władz gminy itp. o zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego pobytu w samej szkole.

„Żonkil jest symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Poprzez swą łagodność i delikatność uświadamia wyższe cele istnienia, oznaczając kruchość ludzkiej egzystencji. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy.”

W tym celu jako wolontariusze wraz z przedstawicielami rady rodziców 30 września 2016 zebraliśmy się by wspomóc poprzez akcję Pola Nadziei Stowarzyszenie Hospicjum Im. Piotra Króla. 

W roku szkolnym 2015/2016 w dniu 21 maja odbył się pierwszy wiosenny festyn w naszej szkole. Podczas imprezy odbyła się zbiórka pieniędzy, które zostały przeznaczone na tzw. kącik kreatywny dla dzieci w szkole.

Kamionki bezpieczne i dobrosąsiedzkie - wieś - szkoła

Kamionki – Szkoła Podstawowa, Orlik, Teren dróg 

 

Rady Rodziców wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Kórniku zapytaniem odnośnie możliwości zorganizowania:

W pierwszej połowie marca odbyła się zbórka książek do naszej biblioteki szkolnej. Pomysłodawcą i organizatorem akcji była Rada Rodziców, ale to my wszyscy - Uczniowie i Rodzice - byliśmy jej bohaterami. Wysiłek i wielkie zaangażowanie w zbiórkę przerosły wszelkie oczekiwania!