Bezpieczeństwo, zwłaszcza naszych dzieci, jest tym na czym zależy każdemu z nas. Wymagamy i dopominamy się od szkoły, władz gminy itp. o zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego pobytu w samej szkole.

„Żonkil jest symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Poprzez swą łagodność i delikatność uświadamia wyższe cele istnienia, oznaczając kruchość ludzkiej egzystencji. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy.”

W tym celu jako wolontariusze wraz z przedstawicielami rady rodziców 30 września 2016 zebraliśmy się by wspomóc poprzez akcję Pola Nadziei Stowarzyszenie Hospicjum Im. Piotra Króla. 

W roku szkolnym 2015/2016 w dniu 21 maja odbył się pierwszy wiosenny festyn w naszej szkole. Podczas imprezy odbyła się zbiórka pieniędzy, które zostały przeznaczone na tzw. kącik kreatywny dla dzieci w szkole.

Kamionki bezpieczne i dobrosąsiedzkie - wieś - szkoła

Kamionki – Szkoła Podstawowa, Orlik, Teren dróg 

 

Rady Rodziców wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Kórniku zapytaniem odnośnie możliwości zorganizowania:

W pierwszej połowie marca odbyła się zbórka książek do naszej biblioteki szkolnej. Pomysłodawcą i organizatorem akcji była Rada Rodziców, ale to my wszyscy - Uczniowie i Rodzice - byliśmy jej bohaterami. Wysiłek i wielkie zaangażowanie w zbiórkę przerosły wszelkie oczekiwania!

Z inicjatywy i dzięki staraniom Rady Rodziców nasze dzieci mogły aktywnie rozpocząć ferie – 19 stycznia ruszyło szkolne lodowisko!

W grudniu 2015r. z inicjatywy Rady Rodziców odbył się w naszej szkole pierwszy Kiermasz Świąteczny.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015 /2016 ze środków Rady Rodziców zostały ufundowane nagrody w dwóch konkursach:

Dwie mamy z Rady Rodziców zorganizowały papier oraz karton do świetlicy, dzięki czemu nasze dzieci mogą wykonywać prace plastyczne, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Prace naszych dzieci wykonane w szkole można m.in. oglądać w holu szkoły.