Kamionki bezpieczne i dobrosąsiedzkie - wieś - szkoła

Kamionki – Szkoła Podstawowa, Orlik, Teren dróg 

„KAMIONKI BEZPIECZNE I DOBROSĄSIEDZKIE – wieś-szkoła” to projekt mający na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, porządku, oraz możliwości realizacji małych wydarzeń w ramach wzmacniania poczucia wspólnoty i dobrosąsiedztwa we wsi Kamionki.

  1. Scena mobilna
  2. Stoły do gier
  3. Kosze na śmieci
  4. Monitoring na Orliku
  5. Progi zwalniające

  

Chcemy, by Kamionki były przyjazne dla mieszkańców i w porozumieniu z Radą Rodziców SP w Kamionkach wnioskujemy o inwestycję w zakup mobilnej sceny, która będzie służyć zarówno społeczności szkolnej, jak i innym inicjatywom – organizacja koncertów, małych nawet osiedlowych pikników itp. Podobnemu celowi będą służyć zewnętrzne stoły do gier (tenis stołowy, planszowe) usytuowane na terenie SP w Kamionkach.

Postawienie koszy na śmieci służyć będzie większemu porządkowi i estetyce miejsc. Usytuowanie kamery o dużym zasięgu i wysokiej jakości obrazu na terenie wokół Orlika będzie służyć bezpieczeństwu i monitoringowi okolicy. Kamera będzie połączona z monitoringiem kórnickim.

Koncept zakłada wykonanie projektu i zrealizowanie progów zwalniających na ulicy Mieczewskiej (kluczowa ze względu na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, z uwzględnieniem specjalnych progów umożliwiających przejazd autobusów, które jednocześnie uspokajać będą ruch pozostałych pojazdów i zwiększać bezpieczeństwo pieszych. W ramach budżetu powstaną także projekty inwestycyjne dla innych ulic – ile, zależeć będzie od kosztów przedstawionych przez wykonawców.

Projekt był konsultowany z mieszkańcami, którzy właśnie w tych obszarach widzą największe doraźne potrzeby – jest kompleksowy i służy dobru nie tylko mieszkańców, ale także całej społeczności uczniowskiej SP w Kamionkach.

Magdalena Kossakowska 


Głosować mogą osoby na stałe zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kórnik lub są wpisane do rejestru wyborców, które ukończyły 16 lat.

Głosować można on-line - tutaj >>

I tura głosowania odbywa się w terminie:  od 19.09.2016 do 19.10.2016