W roku szkolnym 2015/2016 w dniu 21 maja odbył się pierwszy wiosenny festyn w naszej szkole. Podczas imprezy odbyła się zbiórka pieniędzy, które zostały przeznaczone na tzw. kącik kreatywny dla dzieci w szkole.

Dzięki hojności darczyńców udało uzbierać się 7000 zł. Rada rodziców postanowiła przeznaczy środki na następujące wyposażenie: 

  • naklejki, gry przestrzenne na terenie szkoły 
  • gitara dla świetlicy
  • piekarniki do świetlicy, możliwość wypiekania ciasteczek i mas solnych (sporadycznie wsparcie festynów i innych imprez szkolnych)
  • akcesoria do wypiekania ciasteczek
  • sztalugi 8 szt. na zajęcia plastyczne dla dzieci starszych
  • gry ścienne (wkrótce)