Protokół nr 4 z zebrania Rady Rodziców w dniu 3.01.2019 r., godz. 18.30

 1. Powitanie zebranych i sporządzenie listy obecności (załącznik nr 1).
 2. Jednogłośne przyjęcie protokołu nr 3 z 28.11.2018 r.
 3. Termin następnego spotkania 4.02.2019 r.
 4. Podsumowanie kiermaszu. Kiermasz zakończył się sukcesem, kwota z kiermaszu to 8 150 zł. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, w szczególności dla Natalii i Moniki z Manufaktury za przygotowanie stoiska i koordynację.
 5. Podsumowanie wyborów dyrektora szkoły. Wybrano Pana Wojciecha Dziudę. Liczymy na współpracę z nowym dyrektorem, przewodnicząca RR jest po wstępnych rozmowach, dyrektor dostrzega nasze główne problemy, będzie się z nami regularnie spotykał.
 6. Budżet szkoły został zatwierdzony, mimo naszych zastrzeżeń i pytań - odpowiedzi na nasze pytania uzyskaliśmy już po zatwierdzeniu budżetu.
 7. Szyba w świetlicy - otrzymaliśmy odpowiedź od dyrekcji, usterka była zgłaszana wykonawcy robót kilka razy (pierwszy raz w sierpniu),  zadeklarowany termin naprawy to styczeń 2019.
 8. Plac zabaw. Jest gotowy, można z niego korzystać, po feriach  na placu zostanie umieszczona tablica informacyjna z regulaminem. Udało się postawić więcej elementów, może uda się  nam zdobyć środki na linarium w najbliższym czasie.
 9. Pro Sinfonika . Brak wpłat w niektórych klasach, następny koncert dla klas 4-8 odbędzie się 28 stycznia w godzinach 8.00 – 9.40. Pytanie o możliwość organizowania koncertów po lekcjach - we wszystkich szkołach koncerty odbywają się w godzinach lekcyjnych, musimy się dostosować do terminarza filharmonii.
 10. Zachowanie w klasach starszych. Ze względu na liczne akty wandalizmu (palenie e-papierosów i papierosów w autobusach, niszczenie mienia szkoły) tworzony jest regulamin uwzględniający odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenia.
 11. Oceny. Niespójny sposób wystawiania ocen (niektórzy nauczyciele wystawiają na semestr oceny z plusami, inni nie (trzeba to ujednolicić).
 12. Zdjęcia. Czekamy na zgłoszenia od firm, do tej pory współpracowaliśmy z firmą Mavi, jesteśmy otwarci na nowe propozycje.
 13. Nagrody na zakończenie roku. Potrzebujemy środków na nagrody na zakończenie roku, brakuje wpłat od wielu klas, prośba do przedstawicieli o motywowanie rodziców do wpłacania. Pytanie o nagrody dla uczniów klas 0-3: dlaczego nie ma nagród dla młodszych uczniów? Odpowiedź: na zakończenie roku w klasach 0-3 zawsze było dofinansowanie w kwocie 10 zł na dziecko (nagradzane w młodszych klasach są wszystkie dzieci). Wyjątkiem był zeszły rok szkolny, kiedy podjęliśmy decyzję, że kwotę potrzebną na pokrycie kosztów nagród dla 0-3 przesuwamy na budowę placu zabaw – zgodnie z Uchwałą nr 05/2017/2018 z dnia 18.04.2018 r.
 14. Zagospodarowanie funduszy z kiermaszu świątecznego. Zgodnie z Uchwałą 06/2018/2019 z dnia 28.11.2018 r. środki uzyskane podczas kiermaszu świątecznego przeznaczone będą na zrealizowanie potrzeb zgłoszonych przez uczniów. Zrealizowany zostanie zwycięski projekt wyłoniony w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski. O idei ogłoszenia takiego konkursu zostali poinformowani wszyscy nauczyciele, oraz opiekun SU Pani Marta Stefańska. Opiekunowi SU przekazaliśmy plik do rozesłania wśród nauczycieli, wspomagający pracę nad projektem (wyborem pomysłu przez klasę). Celem tego projektu jest uświadomienie uczniom, że mają w szkole moc sprawczą oraz że tworzą wspólnotę. Dlatego projekt dotyczy całej szkoły, każda klasa zgłasza swój pomysł, SU wybiera 3 najlepsze, na które glosują wszyscy uczniowie, zwycięski projekt zostaje sfinansowany. Liczymy na to, że do ferii wszystkie klasy przedstawią SU swoje pomysły, a po feriach SU zarządzi głosowanie.
 15. Wolne wnioski.
  • Badania wad postawy. Zgłosiła się do nas firma  Sanus FIZJO&SPA, gabinet fizjoterapeutyczny z propozycją przeprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych z zakresu diagnostyki wad postawy wśród naszych dzieci. Prośba do przedstawicieli o zrobienie rozeznania wśród rodziców, czy są zainteresowani tego typu badaniami.
  • Stołówka. Zgłoszenie o niedokładnie mytych, mokrych sztućcach.
  • Stoły do tenisa stołowego. Pytanie o ilość, dlaczego w holu bud A stoi tylko jeden? Ostatnio w holu odbywał się kiermasz, teraz jest okres przedstawień świątecznych, po feriach stoły wrócą na miejsce.
  • Zajęcia dodatkowe. W szkole jest skromna oferta zajęć dodatkowych (bezpłatnych) dla dzieci. O fundusze, granty, dotacje na takie zajęcia oraz na przeprowadzanie różnych konkursów można wnioskować. Dzielmy się z nauczycielami naszymi pomysłami (np. szkoła młodego inżyniera została podpowiedziana przez rodziców), wspomagajmy ich w wyszukiwaniu informacji o dotacjach na konkursy i zajęcia. Pomoc w pisaniu wniosków oferuje Sylwia Brzoskowska nasz skarbnik.
  • Parking powinien być jednokierunkowy, żeby tak się stało musimy zgłosić do policji prośbę o ocenę bezpieczeństwa parkingu.
  • Rzeczy znalezione. Jest ich strasznie dużo. Będą do piątku 11.01.2019 r. wystawione w holu budynku A i w holu budynku B, a potem oddane potrzebującym.
  • Bezpieczeństwo w szatniach przed lekcjami WF. Są przypadki pobić, kradzieży rzeczy. Zastanówmy się co można zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo (monitoring? dodatkowe dyżury nauczycieli?)
  • Sprawdźmy czy każdy z nas został wpisany przez wychowawcę do grupy odbiorców Rada Szkoły w Librusie, żebyśmy mogli przesyłać sobie wiadomości przez Librus.
 16. Pożegnanie.

Protokołowała:

Małgorzata Skoczylas