Informujemy, że 16 czerwca (piątek po Bożym Ciele) to dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Prosimy o poinformowanie wychowawców czy dziecko będzie w tych dniach korzystać z opieki świetlicowej (jeśli tak, proszę podać godziny, zadeklarować oraz opłacić posiłki u intendent szkoły do 2 czerwca)