Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 odbędzie się w holu szkoły (budynek A),

dla klas 4-7 w hali sportowej (budynek B) według następującego harmonogramu:

                                                           

CZWARTEK, 21 CZERWCA 2018 r.

  • 13.30             uroczyste zakończenie dla oddziałów przedszkolnych

 

PIĄTEK, 22 CZERWCA 2018 r.

 

  • 8.00 – 9.30        uroczyste zakończenie dla klas: 1 B, 1D, 1 E, 2 B, 3 B, 3D , 3 F,

 

 

  • 10.00 – 11.30      uroczyste zakończenie dla klas: 1 A, 1 C, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C, 3 E,

 

 

  • 12.00 – 14.00    uroczyste zakończenie dla klas: 4 -7

 

     Uczniowie mogą skorzystać z komunikacji autobusowej. Harmonogram dowozów i odwozów w dniu 22 czerwca będzie  dostępny w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły:  http://www.spkamionki.pl/szkola/wazne-informacje/przewozy-uczni%C3%B3w-w-dniu-zako%C5%84czenia-roku-szkolnego-23-czerwca-2017-r.html

                                     W dniu zakończenia roku szkolnego świetlica działa jak zwykle w godzinach od 6.30 do 17.30.