Rozpoczęcie zebrań i konsultacji zawsze o godz. 17.30

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

 10 września 2019 r. (4-8)

 11 września 2019 r. (1-3)

          Zebrania organizacyjne – przygotowanie pracy klasy w roku szkolnym 2019/2020

2.

 5 listopada 2019 r.  (4-8)

 6 listopada 2019 r.   (1-3)

           Konsultacje

3.

 10 grudnia 2019 r.  (4-8)

 11 grudnia 2019 r.  (1-3)

           Zebrania – informacje o zagrożeniach

4.

 21 stycznia 2019 r.  (4-8)

 22 stycznia 2020 r.  (1-3)

            Zebrania – klasyfikacja za I półrocze

5.

 11 lutego 2020 r.

            Zebrania dla rodziców klas 8 – informacja o egzaminie

6.

 10 marca 2020 r.  (4-8)

 11 marca 2020 r.  (1-3)

           Konsultacje

7.

 12 maja 2020 r.    (4-8)

 13 maja 2020 r.    (1-3)

           Zebrania – informacje o zagrożeniach