UWAGA:

Składki na ubezpieczenie zbierają skarbnicy poszczególnych klas razem z deklaracjami o wysokości zadeklarowanej składki. Skarbnicy zebrane pieniądze wpłacają 27 września w godzinach 17:00 - 19:00 u Pani Natalii Zielińskiej w szkole w Kamionkach.


Szanowni Państwo

Ochrona ubezpieczeniowa NW dla dzieci na rok  2018/2019 ważna od 01/09/2018 do 31/08/2019, polisa NR 1033397916 dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ W Kamionkach.

Ubezpieczenie w Polsce i na całym świecie, bez wyjątku, ochrona od sportów wyczynowych i turystycznych .


Składka 98 PLN

Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu + assistance -20.000 PLN 

Świadczenia dodatkowe

 • l świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja) 3 000 PLN
 • l dieta szpitalna w wyniku NW 15 PLN
  l śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 PLN
 • l śmierć dziecka z powodu wady serca 1 000 PLN
 • l śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta 1 000 PLN
 • dieta szpitalna z powodu choroby 15 PLN
 • śmierć w wypadku komunikacyjnym (dodatkowo) 8 000 PLN
 • Śmierć na terenie placówki oświatowej 40 000 PLN

Składka 66 PLN

Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu l assistance - zakres podstawowy- 13 000 PLN

Świadczenia dodatkowe

 • l świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja) 3 000 PLN
 • l śmierć w wyniku nowotworu złośliwego  1 000 PLN
 • l śmierć dziecka z powodu wady serca   1 000 PLN
 • l śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta  1 000 PLN
 • dieta szpitalna z powodu choroby 15 PLN
 • śmierć w wypadku komunikacyjnym (dodatkowo) 8 000 PLN
 • Śmierć na terenie placówki oświatowej 26 000 PLN

Składka 45 PLN

Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu l assistance - zakres podstawowy 10 000 PLN PLN

Świadczenia dodatkowe

 • l świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja). 2 000 PLN
 • l śmierć w wyniku nowotworu złośliwego  1 000 PLN
 • l śmierć dziecka z powodu wady serca   1 000 PLN
 • l śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta  1 000 PLN
 • śmierć w wypadku komunikacyjnym (dodatkowo) 8 000 PLN
 • Śmierć na terenie placówki oświatowej 20 000 PLN

 


Polisa zawiera: ochronę od nieszczęśliwego wypadku NA CAŁYM ŚWIECIE WRAZ ZE SPORTAMI WYSOKIEGO RYZYKA ORAZ WYCZYNOWYMI.

 • złamania kości oraz zwichnięcia stawów
 • trwałe uszkodzenia ciała : np. utratę kończyn utrata wzroku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu: np. utrata mowy, porażenie, niedowład, śpiączka                      
 • oparzenia i odmrożenia
 • wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
 • złamanie zębów
 • stłuczenia , przecięcia , rozcięcia
 • pogryzienia, pokąsania, ukąszenia (wymagane hospitalizacji)
 • utraty kończyn, rany po użyciu fajerwerków (w grudniu 2017 roku w Luboniu mieliśmy 40 zgłoszeń)
 • następstwo urazów ciała z nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia zawału serca
 • krwotoku śródczaszkowego
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo    
 • omdleniem o niewyjaśnionej przyczynie      
 • oraz śmierć ubezpieczonego spowodowanego sepsą
 • śmierć rodzica, opiekuna spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (jednorazowa wypłata)

Ochrona dot. zdarzenia w kraju i na całym świecie 24h na dobę w czasie nauki, wakacji, zajęć pozalekcyjnych, sportowych (rekreacyjnie i wyczynowo), w drodze i ze szkoły, oraz w życiu prywatnym (nie ma ograniczeń).

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i "zielonych szkół", podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

Świadczenia dodatkowe Wysokość świadczenia

KOSZTY LECZENIA : 2.000 PLN lub 3 .000 PLN (za ortezy, temblaki i inne RÓWNIEŻ Z PLACÓWEK PRYWATNYCH !)

l śmierć w wyniku nowotworu złośliwego świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego: 1 000 PLN

świadczenie z tytułu śmierci (spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem)  przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta: 1 000 PLN

l śmierć w wypadku komunikacyjnym świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym: 8 000 PLN

Warunki ubezpieczenia

1. Do ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczeń NNW PZU Edukacja ustalone przez Zarząd PZU SA uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

 

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r

Zgłaszanie wypadku: na nr infolinii : 0801 102 102

Bezpośrednio na stronie PZU SA : www.pzu.pl

Lub kontakt z przedstawicielem : Natalia Zielińska: 501 455 822

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia :

 • pesel rodzica/opiekuna
 • dokumenty lekarskie informujące o zaistniałym wypadku (kopia kartoteki leczenia dziecka)
 • nr konta bankowego rodzica lub opiekuna prawnego

Poniżej zakres pomocy w ramach assistance z polisy

Deklaracja wypełniania przez rodziców przy wyborze składki:

Informacja o ochronie danych osobowych: