19 kwietnia to dzień, w którym przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim- największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Uczniowie naszej szkoły z klas I-III wraz ze swoimi nauczycielami przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Kartka dla Medyka".

W dniach 27- 28 lutego w Poznaniu odbyła się konferencja „Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć”.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem decyzją władz oświatowych od poniedziałku 16 marca do 24 kwietnia 2020 r. szkoła jest ZAMKNIĘTA i nie przyjmuje uczniów.

Jednocześnie powiadamiamy, że przewozy autobusowe uczniów zostają zawieszone na ww. czas.

 

Od dnia 12 marca 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku posiłki w stołówce szkolnej zostają zawieszone. Kuchnia nie będzie przygotowywała żadnych posiłków. Osoby korzystające ze stołówki będą miały dokonany odpis posiłków w/w terminie. Powstałe nadpłaty będą rozliczane w kolejnym miesiącu.

Szachy to gra, która w niesamowity sposób rozwija logiczne i strategiczne myślenie, poprawia umiejętności arytmetyczne, doskonali zdolność krytycznego myślenia, wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych. Od lat cieszą się one w naszej szkole dużą popularnością, dlatego też 5 marca 2020 roku odbył się turniej szachowy dla uczniów klas IV-VIII.

Zapraszamy na zbiórki ZHR.

20 lutego 2020 roku, czyli w tłusty czwartek, uczniowie klas trzecich brali udział w Gminnych Zawodach Sportowych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kórniku. 

NABÓR ZHR DO  15 PDH ,,WATAHA’’ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

W związku z zagrożeniem Koronawirusem, zobowiązuje się rodziców dzieci powracających z terenów zagrożonych wiruem do bezwzględnych konsultacji z lekarzem rodzinnym lub stacją sanitarno-epidemiologiczną i przedstawienie stosownego zaświadczenia w szkole.