RODZICE UCZNIÓW KLAS IV-VIII !

Przedstawiamy procedury bezpieczeństwa obowiązujące dla klas IV-VIII podczas konsultacji w Szkole Podstawowej w Kamionkach.

Poniżej znajduje się również harmonogram konsultacji, który na bieżąco będzie aktualizowany.

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4 - 8

obowiązujący od 1.06. – 5.06.2020 r.

 

Od 1 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Kamionkach umożliwia konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas 4 - 8

Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus (co najmniej dwa dni przed właściwym terminem konsultacji). Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się zdalnie, zatem konsultacje przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą poprawić oceny na potrzebę klasyfikacji. Uczeń obowiązkowo musi przynieść do szkoły wypełnione przez rodziców oświadczenie o stanie zdrowia i wyrażeniu zgody na pomiar temperatury (załącznik dostępny na stronie internetowej szkoły). Jeśli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Uczniowie w czasie konsultacji muszą korzystać z własnych podręczników i przyborów. W szkole nie mogą ich pożyczać od innych uczniów.

Data

Przedmiot

Prowadzący

Godzina

Sala

1.06.2020

poniedziałek

Język polski

Sylwia Adamczak

8.00– 10.30

B – 0.24

H. Gajdek-Szafrańska

8.00 – 10.30

B – 0.36

Aneta Kuśmierczyk

8.00 – 10.30

B – 0.23

Jolanta Milarska

8.00 – 10.30

B – 0.21

Agnieszka Nowak

11.00 – 13.30

B – 0.24

M. Urbanowicz

11.00 – 13.30

B – 0.23

Paulina Wilczewska

11.00 – 13.30

B – 0.21

2.06.2020

wtorek

matematyka

Dorota Czerwik

8.00 – 10.30

B – 0.24

matematyka

Joanna Kwas

8.00 – 10.30

B – 0.23

informatyka

Izabela Topolska

8.00 – 10.30

B – 1.09 B

matematyka

V. Szczupakowska

11.00 – 13.30

B – 0.24

matematyka

Maria Majchrzak

11.00 – 13.30

B – 0.23

informatyka

Zdzisław Piotrowski

11.00 – 13.30

B – 1.09 B

fizyka

Adam Lewandowski

11.00 – 13.30

B – 0.21

3.06.2020

środa

język angielski

Justyna Andrzejewska

8.00 – 10.30

B – 0.24

Monika Jędrzejewska

8.00 – 10.30

B – 0.23

Ewa Kaleta

8.00 – 10.30

B – 0.21

Monika Pałka

8.00 – 10.30

B – 0.32

Jolanta Sidorowska

11.00 – 13.30

B – 0.24

Sylwia Ubych

11.00 – 13.30

B – 0.23

Anna Szczepańska

11.00 – 13.30

B – 0.21

4.06.2020

czwartek

historia, WOS

Malwina Panek

8.00 – 10.30

B. – 0.24

Marta Stefańska

8.00 – 10.30

B – 0.23

język niemiecki

Małgorzata Sielicka

8.00 – 10.30

B – 0.21

Izabela Stypka

8.00 – 10.30

B – 0.32

WF

Beata Duszczak

8.00 – 10.30

Sala gimnastyczna

Izabela Janochowska

8.00 – 10.30

Sala gimnastyczna

Krzysztof Pancewicz

8.00 – 10.30

Sala gimnastyczna

Małgorzata Kramer

11.00 – 13.30

Sala gimnastyczna

Anna Makowska

11.00 – 13.30

Sala gimnastyczna

Tomasz Jaśkowiak

11.00 – 13.30

Sala gimnastyczna

WF/EDB

P. Wojciechowski

11.00 – 13.30

Sala gimnastyczna

5.06.2020

piątek

biologia

Marta Boniec

8.00 – 10.30

B – 0.24

biologia/chemia

Monika Fabiś

8.00 – 10.30

B – 0.21

geografia

Anna Grzybowska

8.00 – 10.30

B – 0.23

j. hiszpański

D. Janiszewska

8.00 – 10.30

B – 0.32

przyroda

Ewelina Plucińska

11.00 – 13.30

B  - 0.24

technika, plastyka

S. Przybylska-Sawicka

11.00 – 13.30

B – 0.21

muzyka

Barbara Szelągiewicz

11.00 – 13.30

B – 0.32

j. włoski

Magdalena Bartosik

11.00 – 13.30

B – 0.23

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY – KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Krzysztof Wołodkiewicz

1.06.2020 poniedziałek

godz. 8.00 – 10.30

Natalia Jaskulska

2.06.2020 wtorek

godz. 8.00 – 10.30

Eliza Borowiak

3.06.2020 środa

godz. 8.00 – 10.30

Małgorzata Chrząszcz

4.06.2020 czwartek

godz. 8.00 – 10.30

Anna Dunaj - Czyżewska

Konieczność indywidualnego umówienia terminu

W czasie spotkań z pedagogiem lub psychologiem obowiązują takie same procedury jak w czasie konsultacji z nauczycielami.

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych - obowiązujący
od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Od 25 maja br. Szkoła Podstawowa w Kamionkach umożliwia konsultacje dla uczniów klas 8.

Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Uczeń obowiązkowo musi przynieść do szkoły wypełnione przez rodziców oświadczenie o stanie zdrowia i wyrażeniu zgody na pomiar temperatury (załącznik dostępny na stronie internetowej szkoły). Jeśli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Uczniowie w czasie konsultacji muszą korzystać z własnych podręczników i przyborów. W szkole nie mogą ich pożyczać od innych uczniów.

 

Data

Przedmiot

Prowadzący

Godzina

Sala

25.05.2020

poniedziałek

Język polski

Sylwia Adamczak

10.00 – 11.00 (klasa 8a)

11.00 – 12.00 (klasa 8b)

B – 0.24

26.05.2020

wtorek

Matematyka

Joanna Kwas

10.00 – 11.00 (klasa 8a)

11.00 – 12.00 (klasa 8b)

B – 1.10

27.05.2020

środa

Język angielski

Sylwia Ubych

10.00 – 11.00 (klasa 8a, 8b)

B – 0.24

Ewa Kaleta

11.00 – 12.00 (klasa 8b)

B – 0.25

 

Informacje dotyczące organizacji konsultacji od 8 czerwca zostaną podane w terminie późniejszym.

W piątek 27 grudnia obchodziliśmy 101 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W środę 4 grudnia uczniowie klasy 6E i 7B uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

W sobotę 30 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Gminnym Przeglądzie Pieśni Powstańczych zorganizowanym przez Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Akcja charytatywna „Marzycielska Poczta”

Wszyscy lubią świąteczne dekoracje.

W dniu 8. listopada 2019 roku w Poroninie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu “Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”.

 

W poniedziałek 12. listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu z okazji Święta Niepodległości.

Życzenia Świąteczne...

Fundacja Dzieciom

Wspólnota "Zdążyć z pomocą"