Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w sprawie terminów dyżurów oraz przerw pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.