W dniach 27- 28 lutego w Poznaniu odbyła się konferencja „Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć”.

Organizatorem spotkania było Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Przedmiotem rozważań były zagadnienia związane z historią społeczności żydowskiej zamieszkałej w Wielkopolsce w okresie międzywojnia, wojny i okupacji. Istotnym elementem była część poświęcona edukacji o Holokauście z udziałem nauczycieli. W konferencji uczestniczyły nauczycielki historii Malwina Panek i Marta Stefańska oraz  Monika Stołowska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Był to kolejny krok w ramach działań zmierzających do nadania imienia szkole „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Marta Stefańska

Malwina Panek