Uczniowie z klasy 2c i 2e ukończyli I moduł międzynarodowej innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą lekturki spod chmurki". Lekturą, którą wybrała klasa 2c była książka Marii Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”, natomiast klasa 2e wybrała książkę Danuty Parlak „Kapelusz pani Wrony”.

Dla wszystkich uczniów z klas zostały wydrukowane lekturniki, gdzie dzieci starannie uzupełniły pierwsze strony: pokolorowały okładkę, podpisały się i uzupełniły strony związane z lekturą, następnie opisały ciekawą przygodę, którą potem zilustrowały. Każdy wykonał ekologiczną pracę plastyczną łączącą różne materiały i techniki plastyczne. Podczas zajęć ekologicznych uczniowie odpowiedzieli na pytanie „Co nam dają drzewa?", zaśpiewali piosenkę „Ekologiczne reggae" i wzięli udział w EKOQUZIE.

Dzieci bardzo ciekawie opowiadały o tym, dlaczego lubią, jak czytają im rodzice, prezentowały także swoje ulubione książki. To były bardzo fajne zajęcia!

Czekamy na moduł II i zachęcamy innych do czytania lektur!

Alicja Grabiasz