Projekt edukacyjny dla klas 0-3

„Kórnik – moja najbliższa okolica”

 

2 października 2019 roku  klasy 0 - 3 wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Kórnik moja najbliższa okolica”  Założeniem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy na temat miasta, które jest ich najbliższą okolicą. Wszyscy uczniowie poznali historię miasta, położenie geograficzne, charakterystyczne zabytki, a także ważne osoby ze świata kultury, sztuki tworzących historię miasta Kórnika. Zadaniem klas było wykonanie określonych zadań, które prezentowały na holu szkolnym. Wszystkie klasy swoje zadania wykonały wzorowo, za które otrzymały nagrody. Fundatorem nagród była Rada Rodziców działająca w naszej szkoły.

Ewa Krysińska