17 grudnia 2019r. odbyło się ostatnie spotkanie pierwszej edycji Robotyka – LigaeSzkoła.

Uczestnicy spotkania, przy użyciu zaprogramowanych robotów realizowali Misje na Marsa oraz przedstawiali prezentacje z dowolnie wybranej tematyki – Projekt Badawczy. W Wyniku tego spotkania zostali wyłonieni uczniowie, którzy będą reprezentowali Naszą Szkołę w Konkursie Gminnym w Kórniku. Reprezentanci to: Jakubowski Mateusz, Rulewicz Julian, Wiącek Zuzanna, Woźnica Igor. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 Izabela Topolska