25.10.2019 roku w Poznaniu w Urzędzie Miasta Poznania w reprezentacyjnej Sali Białej odbyła się
uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Tytuł otrzymało dziewięcioro
Polaków, w których imieniu wyróżnienie odebrali ich krewni. Na tym wydarzeniu byli obecni
przedstawiciele naszej szkoły - dyrektor Wojciech Dziuda i nauczyciel historii Malwina Panek.
Zaproszenie otrzymaliśmy od Ambasadora Izraela i Prezydenta Miasta Poznania w związku z naszymi
działaniami zmierzającymi do nadania imienia szkole.
Wydarzenie było niezwykle podniosłe, a zarazem wzruszające. Mogliśmy obserwować w jaki sposób
przebiega wręczanie medali. Wysłuchaliśmy przemówień Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i
Attache Ambasady Izraela w Polsce Irit Yakhnes. Podkreślali oni jak wielką odwagą i bohaterstwem
wykazali się odznaczeni oraz jak ważne jest zachowanie pamięci o takich czynach we współczesnym
świecie. Na koniec poznaliśmy sylwetki nowych Sprawiedliwych. Tytuł otrzymali: Helena Jacewicz oraz
jej dzieci: Czesława, Ela oraz Jadwiga, Anna Kaczorowska, Albina Karłowicz i jej syn Władysław, ks.
Kazimierz Słupski i Maria Zborowska. Życiorysy tych polskich bohaterów będziemy przybliżać uczniom
w ramach naszego projektu związanego z wyborem patrona.
W czasie uroczystości wiele osób gratulowało nam wyboru Sprawiedliwych wśród Narodów Świata na
patrona szkoły. Szczególnie ważną rozmowę przeprowadziliśmy z dyrektorem Departamentu Edukacji i
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Ambasady Izraela. Mamy nadzieję, że nawiążemy współpracę
długofalową.