W piątek 20 grudnia 2019 roku nastąpiło podsumowanie projektu szkolnego „Tradycje świąt Bożego Narodzenia w państwach europejskich".

Celem projektu było zachęcenie uczniów do świadomego, krytycznego i twórczego podejścia do tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Europie. Projekt zakładał uświado­mienie dzieciom bogactwa zwyczajów, rozwijanie kreatywno­ści i wyobraźni, a także umiejętności pracy w zespole. Zadaniem uczniów było zaprezentowanie zwyczajów i tradycji świątecznych wylosowanego państwa europejskiego – począwszy od ich poznania i zaprojektowania sposobu prezentacji, poprzez wykona­nie, aż po popularyzację wśród społeczności szkolnej. Projekt zakładał pra­cę w zespołach klasowych. Obok celów edukacyjnych realizował cele wychowawcze. Dzieci wraz z wychowawcami zaprezentowały wyniki swojej pracy podczas spotkań z rówieśnikami w postaci prezentacji multimedialnych, plakatów, strojów, potraw, śpiewały okolicznościowe piosenki, tańczyły tańce rytualne. Wszyscy wykazali się zdolnościami artystycznymi, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole. Każda klasa wywiązała się ze swoich zadań, cele zostały zrealizowane, a uczniowie wkroczyli w kolejny rok wzbogaceni o wiedzę na temat zwyczajów mieszkańców Europy.

Hanna Gajdek-Szafrańska