Drodzy ósmoklasiści!

Informujemy, że po ogłoszeniu wyników przez OKE

zaświadczenia o wynikach egzaminu

będą do obioru w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 13.00.