Walizka podróżna w promieniach słońca

Nadszedł ten wymarzony przez wielu moment...koniec roku szkolnego. 

Ilustracja wprowadzająca do artykułu: Wnioski wynikające z analizy ankiet 1.	Większość dzieci lubi chodzić do szkoły i ceni panującą w niej atmosferę. 2.	Większość dzieci i rodziców ma zaufanie do wychowawców. 3.	W opinii uczniów w szkole panuje zbyt duży hałas. 4.	Ankietowani z wszystkich grup widzą potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowym sposobie nauczania i oceniania. 5.	Szkolne zasady oceniania nie są w pełni jasne dla dzieci i rodziców. 6.	Uczniowie kojarzą ocenianie ze stresem, gniewem rodziców i karą w przypadku słabej oceny. 7.	Uczniowie boją się sprawdzianów. 8.	Nauczyciele zbyt często stosują metody podawcze. 9.	Uczniowie i rodzice preferują aktywizujące metody nauczania. 10.	Zauważa się rozdźwięk między oczekiwaniami względem wzajemnych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami. Nauczyciele wzmacniają u dzieci postawę posłuszeństwa                   i wykonywanie poleceń. Uczniowie oczekują, że nauczyciele będą uważnie ich słuchać. 11.	Nauczyciele kładą nacisk na pracę z uczniami, nie dostrzegając potrzeby współpracy z innymi nauczycielami. Podobnie współpracować powinni ze sobą wszyscy rodzice oraz uczniowie. 12.	Prace nad przygotowaniem ankiet oraz działania wprowadzające zmiany wskazały potrzebę współpracy pomiędzy trzema podmiotami społeczności szkolnej. Szkoła powinna być dynamiczną strukturą, w której każdy element: uczeń, nauczyciel, rodzic jest podmiotem dialogu.  Rekomendacje: 1.	Regularnie prowadzić działania integrujące społeczność szkolną. W klasach trzecich kontynuować spotkania dzieci z nauczycielami, którzy będą uczyć przedmiotów wiodących          w kolejnym etapie edukacyjnym. Wprowadzić tradycję zajęć integracyjnych dla klas na początku każdego roku szkolnego. Realizować projekty szkolne dedykowane wszystkim uczniom. 2.	Prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi uczniów, rezygnując jak najczęściej z metod podawczych. 3.	Zmienić szkolne zasady oceniania i zmniejszyć liczbę ocen wyrażonych stopniem. 4.	Wprowadzić elementy oceniania kształtującego, w szczególności formułowanie tematu lekcji w języku zrozumiałym przez dzieci, określanie kryteriów sukcesu oraz informację zwrotną. 5.	Zachęcić nauczycieli do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie lekcji koleżeńskich, popularyzowanie dobrych praktyk i organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia. 6.	Organizować szkolenia dla nauczycieli, doskonalące umiejętność stosowania oceniania kształtującego jako metody pracy z uczniami oraz budowania relacji pomiędzy nauczycielami         i uczniami. 7.	Zachęcić rodziców do szczegółowego opracowania zasad współpracy między klasowymi radami rodziców a prezydium rady rodziców. 8.	Opracować szczegółowe zasady współpracy klasowych rad samorządu uczniowskiego z radą samorządu. 9.	Opracować formy i zakres wzajemnej współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Ilustracja wprowadzjąca do wyników ankiet nauczycieli

Ilustracja wprowadzająca do artykułu przedstawiającego wyniki ankiet uczniów

Drodzy Rodzice,

przedstawiamy Wasze odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Cieszymy się, że chcieliście podzielić się z nami swoimi opiniami. W ankiecie wzięło udział 206 osób. W pytaniach można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Grafika mózgu - szkic

Mózg to fascynujący narząd! Jest bardziej zapracowany niż nawet najbardziej skomplikowana maszyna na świecie. Odbiera obrazy, dźwięki, zapamiętuje je, przetwarza, analizuje.... Czy zastanawialiście się jak sobie z tym radzi?

ankieta

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

Już wkrótce otrzymacie link do ankiety. Zapytamy Was w niej o to, co lubicie w naszej szkole, a co chcielibyście w niej zmienić, co jest dla Was trudne, czego jest za dużo, a czego zdecydowanie za mało.

Dzieci zakrywające twarz pomalowanymi rękoma

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Wychowaliśmy się w tradycyjnym systemie nauczania. Każdy z nas będąc dzieckiem, otrzymywał oceny. Czasem lepsze, czasem gorsze, ale to one pokazywały jakimi byliśmy uczniami: wzorowymi, dobrymi czy miernymi.

Dzieci bawiące się na placu zabaw

Droga Szkoło,
Cieszymy się, że również my podążamy wzorem #akcjarelacja i staramy się zadbać o samopoczucie wracających uczniów.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

rozpoczynamy w naszej szkole proces oddolnych zmian w duchu „Budzącej się szkoły”. Dyrekcja szkoły z zainteresowaniem i życzliwością pochyliła się nad propozycją przystąpienia szkoły do tej inicjatywy.