Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

W Kamionkach

Wyniki ankiety dla uczniów

Ankieta została przeprowadzona przez wychowawców w klasach 4 – 7 w ramach lekcji wychowawczych. Odpowiedzi udzieliło 227 uczniów.

Pytanie 1

Gdy myślę o mojej szkole, to…

27% ankietowanych uczniów kojarzy szkołę z rówieśnikami  oraz spotkaniami z kolegami i koleżankami. Dla 17% uczniów szkoła jest miejscem radości i obcowania z „fajnymi” nauczycielami. 23% dzieci nie lubi szkoły, nie chce do niej uczęszczać, jest im smutno lub ma mieszane uczucia. Zaledwie 6% nie ma zdania na ten temat. Pozostali ankietowani utożsamiają szkołę ze sprawdzianami, kartkówkami, złymi metodami nauczania, stresem, ocenami i bezwzględnymi nauczycielami.

Pytanie 2

Za co lubisz swoją szkołę?

55% uczniów lubi szkołę, ponieważ spotyka się z rówieśnikami. !3% ankietowanych  ceni sobie atmosferę panującą w szkole. 20% dzieci dostrzega możliwość rozwoju. 2% nie lubi szkoły.

Pytanie 3

Jak się czujesz w naszej szkole?

49% uczniów deklaruje, że w szkole jest czasem fajnie. 41% dzieci czuje się w szkole bardzo dobrze i raczej dobrze, lubią do niej uczęszczać. 10% ankietowanych czuje się raczej źle i źle, dużo rzeczy ich irytuje i chodzą do szkoły, bo muszą.

Pytanie 4

Czy chciałbyś/chciałabyś, aby w szkole na lekcjach wychowawczych było więcej rozmów codzienne sprawy i tematy społeczne, tj. emocje, konflikty, praca w grupie, radzenie sobie z problemami?

Zdanie uczniów w powyższej kwestii jest podzielone. 44% ankietowanych uważa, że na lekcjach wychowawczych prowadzi się wystarczająco dużo rozmów na tematy społeczne, a 39 % chciałoby wprowadzić więcej takich tematów do spotkań z wychowawcą. Pozostali uczniowie nie mają zdania lub uważają, że powyższe tematy pojawiają się na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.

Pytanie 5

Czy masz zaufanie do swojego wychowawcy?

Aż 78% dzieci ma zaufanie do swojego wychowawcy. Pozostali sadzą, że wychowawca chyba ich nie rozumie lub są przekonani, że porozumienie miedzy nimi nie istnieje.

Pytanie 6

Co dla Ciebie znaczy dobry nauczyciel?

Uczniowie cenią najbardziej tych nauczycieli, którzy są mili, wyrozumiali i cierpliwi. W drugiej kolejności wskazują na umiejętne przekazywanie wiadomości i budowanie takiej atmosfery, że chętnie uczestniczy się w lekcji. Dobry nauczyciel to także osoba, która słucha uczniów, szanuje ich, inspiruje, motywuje i mobilizuje do pracy, a także stara się pomóc i nie zasypuje sprawdzianami.

Pytanie 7

Co się Tobie najbardziej nie podoba w szkole?

37% uczniów zdecydowało, że najbardziej nie podoba im się w szkole liczba sprawdzianów, a następnie nudne lekcje – 18%. W następnej kolejności wymieniano brak zrozumienia (8%) oraz poczucie osamotnienia (4%). 33% pytanych wskazywało na odpowiedź inne, wśród których wymieniano dokuczanie przez kolegów, zbyt krótkie przerwy, za mało wycieczek oraz zadania domowe.

Pytanie 8

Co jest dla Ciebie najtrudniejsze podczas lekcji?

Zdecydowanie najtrudniejsze dla uczniów jest opanowanie dużej partii materiału oraz hałas na lekcji.  Dzieci wskazywały także na to, że wstydzą się pytać, gdy nie rozumieją czegoś. Trudnością jest również tempo pracy nauczyciela, za którym uczniowie nie nadążają. Wśród innych pojawiły się głosy dzieci, które pracują szybciej od pozostałych i po zrobieniu zadania nudzą się.

Pytanie 9

Czy boisz się sprawdzianów?

82% dzieci boi się sprawdzianów. Uczniowie boją się sprawdzianów, ponieważ jest ich zbyt dużo i nie dają rady przygotować się wystarczająco dobrze. Tak odpowiadało 28% ankietowanych. 27% dzieci odpowiadało, że boi się sprawdzianów, bo zależy im na ocenach, a 22% uczniów obawia się reakcji rodziców. Zdarza się, że nauczyciele straszą uczniów sprawdzianami. Na także przyczynę wskazało 5% uczniów. Jedynie 18% dzieci raczej się nie boi.

Pytanie 10

Gdyby można było zastąpić czymś sprawdziany, to byłoby to….

Zdecydowanie najwięcej uczniów wskazuje, że sprawdziany chciałaby zamienić na pracę w grupach. Uczniowie lubią także quizy, prezentacje i eksperymenty. Biorą także pod uwagę zamianę sprawdzianów na odpowiedź ustną. Wymieniano także karty pracy, plakaty i ocenę opisową.

Pytanie 11

Co robisz po powrocie do domu?

Najwięcej uczniów (27%) przeznacza czas po przyjściu ze szkoły na rozwijanie swoich pasji. 23% dzieci odrabia zadania domowe, a 17% jeździ na dodatkowe zajęcia. Pozostali bawią się z kolegami i koleżankami oraz grają w gry komputerowe.

Pytanie 12

Najbardziej lubię, jeśli na lekcjach…

Dzieci cenią sobie spokój i dlatego najbardziej lubią, gdy na lekcjach nie ma hałasu. Uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach, na których poruszane są ciekawe tematy i pracuje się w grupach. Cieszą ich również gry edukacyjne i rywalizacja. Ważna jest też miła atmosfera, brak stresu oraz możliwość dyskutowania z nauczycielami.

Pytanie 13

Moim ulubionym rodzajem pracy na lekcji jest…

Zdecydowanie najbardziej uczniowie lubią uczyć się poprzez zabawę i gry edukacyjne (31%). Cieszą ich także eksperymenty i doświadczenia (27%) oraz praca w grupach (26%). Metoda wykładowa nie jest dla uczniów atrakcyjna (13%), podobnie możliwość poprowadzenia lekcji.

Pytanie 14

Gdybym miał/miała poprowadzić lekcję, to wyglądałaby ona tak:

Większość dzieci postawiła na zabawę, gry edukacyjne i prezentacje. W zasadzie uczniowie nie są zainteresowani prowadzeniem lekcji i ich odpowiedź brzmi: nie wiem. Jednak, jeśli mieliby to uczynić, ich lekcje wyglądałyby w większości przypadków podobnie do tych, które prowadzą nauczyciele. Byłaby to forma wykładowa z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczniowie chcieliby mieć wpływ na to, jak prowadzone są zajęcia.

Pytanie 15

Jeśli byłbym architektem i miał zaprojektować salę lekcyjną, to wyglądałaby ona…

Uczniowie nie widzą potrzeby wprowadzania większych zmian w wyglądzie szkoły.  Ważne jest, aby była ona jasna, przestronna, kolorowa. Wnioskują jedynie o wygodniejsze krzesła i rolety, które umożliwią pracę podczas dużego nasłonecznienia. Przydałaby się także klimatyzacja.

Pytanie 16

Moim ulubionym miejscem w szkole jest…

Zdecydowanie najbardziej lubianym miejscem w szkole jest boisko i teren rekreacyjny. Dzieci lubią też przebywać w bibliotece ze względu na panującą tam ciszę. Zaskoczeniem jest wskazanie toalety jako miejsca ulubionego. Uczniowie podkreślali, że jest tam zawsze wesoło i nie są obserwowani przez nauczycieli. Sporym zainteresowaniem cieszą się także wszelkie kąty rekreacyjne na korytarzach szkolnych, miejsca, gdzie ustawione są kanapy i siedziska, na których uczniowie lubią spędzać czas.

Pytanie 17

Kiedy jestem w świetlicy, to chciałbym ten czas spędzać na…

Dzieci podkreślały, że raczej nie uczęszczają do świetlicy. Jeśli jednak zdarzyłoby się to, chcieliby spędzać czas na boisku na zabawie z rówieśnikami. Chętnie wykorzystywaliby również pobyt w świetlicy na gry zainstalowane w telefonie. Niektórzy uczniowie chcieliby odpocząć po lekcjach i poczytać książkę.

Pytanie 18

Jak wyobrażam sobie bibliotekę szkolną?

Biblioteka szkolna, według dzieci, powinna być przestronnym pomieszczeniem z dużą liczbą książek, w którym panuje spokój i jest cicho. Uczniowie chcieliby, aby w bibliotece były wygodne kanapy do czytania książek na miejscu. Do biblioteki powinien być swobodny dostęp o każdej porze. Młodzież chciałaby mieć wpływ na to, jakie książki są kupowane. Ankietowani proponują wprowadzić e-booki.

Kamionki, czerwiec 2021