HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

(spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się we wtorki dla klas 4 – 8

oraz w środy dla klas 1 – 3)

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

14, 15 września 2021

Zebrania organizacyjne – przygotowanie pracy klasy                  w roku szkolnym 2021/2022 – online

2.

9 listopada 2021

Konsultacje

3.

14 grudnia 2021

Zebrania – informacje o zagrożeniach

4.

1,2 lutego 2022

Zebrania – klasyfikacja za I półrocze

5.

kwiecień

Zebrania dla rodziców klas 8 – informacja o egzaminie

6.

29 marca 2022

Konsultacje

7.

17 maja 2022

Zebrania – informacje o zagrożeniach