HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

(spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się we wtorki dla klas 4 – 8

oraz w środy dla klas 1 – 3) 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

8, 9 września 2020r.

Zebrania organizacyjne – przygotowanie pracy klasy w roku szkolnym 2020/2021

2.

17, 18 listopada 2020r.

Konsultacje

3.

16 grudnia 2020r.

Zebrania – informacje o zagrożeniach online

4.

26, 27 stycznia 2021r.

Zebrania – klasyfikacja za I półrocze

5.

9 lutego 2021r.

Zebrania dla rodziców klas 8 – informacja o egzaminie

6.

23, 24 marca 2021r.

Konsultacje

7.

4, 5 maja 2021r.

Zebrania – informacje o zagrożeniach