HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się we wtorki dla klas 4 – 8

oraz w środy dla klas 1 – 3)