Od początku roku szkolnego 2019 podejmowaliśmy działania zmierzające do wyłonienia postaci, która mogła swoim życiem inspirować do działania we współczesnym świecie. Dzisiejsza młodzież stawia wysokie wymagania w stosunku do osób, które miałyby być dla niej wiarygodne i zrozumiałe. Tym większym zaskoczeniem było spotkanie uczniów naszej szkoły z paniami Jadwigą Szczeszak i Lucjanną Kuźnicką - odznaczonymi tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Panie opowiadając o bohaterskiej postawie swojej rodziny podczas wojny, o ukrywaniu dzieci żydowskich, przeniosły nas w czasy dokonywania najtrudniejszych wyborów, zagrażających życiu. Pojawiła się refleksja, że bezinteresowność połączona z odwagą i przekonanie o potrzebie pomocy drugiemu człowiekowi jest kluczem do działania w naszej rzeczywistości. Coraz bliżej byliśmy wyboru Sprawiedliwych na patronów naszej szkoły. W tym samym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu i Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie. Wszystkie klasy zaangażowały się w poznawanie życia wybranych Sprawiedliwych. Warsztaty, spotkania, wycieczki wzmacniały naszą ostateczną decyzję. Następny rok obfitował również w kolejne przygotowania. Powstał projekt sztandaru i na ścianie szkolnej został wymalowany znak graficzny medalu wręczanego Sprawiedliwym. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła 28 października 2020 roku uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Kamionkach imienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uroczyste wręczenie aktu nadania imienia, wprowadzenie po raz pierwszy pocztu sztandarowego i odśpiewanie powstałego hymnu  Blisko ludzi będzie miało miejsce 21 grudnia 2020 roku.

Dzień 21 grudnia 2020 zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Kamionkach jako jeden z ważniejszych. Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ze względu na obowiązujące przepisy i wynikające z nich ograniczenia spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym i w bardzo wąskim gronie. Punktualnie o godz. 12.00 dyrektor szkoły pan Wojciech Dziuda przywitał przybyłych gości, wśród których byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pan Przemysław Pacholski, wiceprzewodniczaca Rady Miasta i Gminy Kórnik pani Anna Andrzejewska, przewodniczący komisji rewizyjnej pan Jerzy Walczyk, zastępca przewodniczącej rady rodziców pani Dominika Buczkowska oraz ks. Jakub Lechniak. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie pani Anna Andrzejewska odczytała treść uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie nadania imienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Szkole Podstawowej w Kamionkach, a pan Jerzy Walczyk przedstawił uzasadnienie decyzji. Z kolei głos zabrał burmistrz pan Przemysław Pacholski, który pogratulował dyrekcji, nauczycielom i uczniom trafnego wyboru patrona szkoły. Chwilę później nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły, który następnie powierzył go uczniom jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji. Ważnym punktem uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu szkoły pt. ?Blisko ludzi? wraz z uczennicą Oliwią Held z klasy 7f. Słowa hymnu napisał pan Maciej Maciołek, a muzykę skomponowała pani Barbara Szelągiewicz wraz z panem Dariuszem Tarczewskim. Szczególnym momentem uroczystości było wystąpienie dyrektora szkoły, który podkreślił wagę przesłania wszystkich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata od dziś towarzyszącego także uczniom z Kamionek ?Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat? oraz przedstawił współczesne znaczenie słowa sprawiedliwy. Na zakończenie odbyła się część artystyczna. Najpierw goście obejrzeli etiudę teatralną pt. ?Pytania i milczenie? napisaną i przygotowaną przez pana Macieja Maciołka wraz z uczniami: Wiktorem Karasiewiczem, Izabelą Walkowiak, Julią Eckert, Melanią Janicką, Aleksandrą Ochowiak, Oliwią Andrzejewską, Agatą Gratkowską, Wiktorią Ratajską, Marią Stelmaszyk oraz Niną Cardet. Następnie wysłuchano utworu muzycznego z filmu pt. ?Lista Schindlera? w wykonaniu pani Barbary Szelągiewicz. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaproszonym gościom pamiątkowych medali. Uroczystości nadania imienia towarzyszyły wystawy prac uczniowskich oraz fotografii dokumentujących działania uczniów i nauczycieli poprzedzające dzisiejsze święto. Zaprezentowanie sztandaru społeczności szkolnej nastąpi w bardziej sprzyjających warunkach, kiedy będzie można bezpiecznie spotkać się na terenie szkoły.

       

PRZEMÓWIENIE DYREKTORA Z OKAZJI NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

21 grudnia 2020 roku  Szkoła Podstawowa w Kamionkach staje się instytucją, która legitymować się będzie: imieniem, hymnem oraz sztandarem. Droga do tego dnia była długa i kręta, ale sukces wieńczy dzieło. Od dziś nosimy imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Spośród wielu propozycji, ta wzbudziła naszą aprobatę, ponadto głównym czynnikiem okazał się fakt, iż żyjący antenaci naszych uczniów zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Są nimi Panie  Jadwiga Szczeszak oraz Lucjana Kuźnicka, żywe lekcje historii, żywe lekcje jak być człowiekiem w nieludzkich czasach. Niestety to okazuje się najtrudniejsze.

Ponadto ? co to znaczy być SPRAWIEDLIWYM we współczesnym świecie, dziwnym świecie, gdzie wciąż tyle zła:

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw,
Czasem aż wstyd przyznać się.
A jednak często jest,
że ktoś słowem złym
Zabija tak, jak nożem.

Pamiętamy  piosenkę Cz. Niemena

Co to znaczy być SPRAWIEDLIWYM  we współczesnym świecie? To znaczy być przyzwoitym, odnaleźć człowieczeństwo w człowieku, nie doszukiwać się kunktatorstwa. Odrzucić wszechobecny hejt, z dystansem spojrzeć na objawioną,  prawdę FB.

Co to znaczy być SPRAWIEDLIWYM? To znaczy częściej wyciągać dłoń w geście pojednania i nie patrzeć na to, co mogę z tego mieć!

Tadeusz Pankiewicz Pan Aphoteker z Apteki Pod Orłem w Krakowie, również uhonorowany tytułem Sprawiedliwego, powiedział: ?To co ja robiłem, każdy przyzwoity człowiek powinien zrobić. Ja nie robię z tego żadnego bohaterstwa?.?

A jednak wydaje się ,że bycie przyzwoitym , to bohaterstwo. Dlatego bądźmy bohaterami współczesnych i przyszłych czasów. Wychowujmy młodzież w duchu poszanowania innego człowieka. Niech czubek naszego nosa nie będzie wyznacznikiem naszych działań. Niech Ci, którzy zdobyli się na bohaterstwo będą nam przykładem.

Dzisiejszego święta nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie niektórych osób. Pragnę im serdecznie podziękować. W szczególności współfundatorom sztandaru szkoły: Radzie Rodziców w osobie Pani Małgorzaty Skoczylas, Panu Waldemarowi Jacków oraz Pani Ariadnie Sowińskiej.

Nie sposób również nie wspomnieć o tych, którzy przyczynili się do tego, że dziś jesteśmy w tym miejscu i w tym budynku: Panu byłemu Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu oraz Pani Dyrektor Bognie  Skoraszewskiej, obecnym władzom Miasta i Gminy Kórnik Panu Burmistrzowi Przemysławowi Pacholskiemu, jego zastępcom: Sebastianowi Wlazłemu oraz Bronisławowi Dominiakowi. Pani kierownik Ewie Soczyńskiej, wszystkim radnym przyjaciołom szkoły na dobre i złe, Paniom wicedyrektor Małgorzacie Baraniak oraz Hannie Gajdek Szafrańskiej dziś trudno mi sobie wyobrazić  naszą szkołę bez ich racjonalnego spojrzenia, celności uwag, a nade wszystko taktu, dziś to cecha deficytowa, nauczycielom tak aktywnie włączającym się w organizację dzisiejszego dnia i nie tylko, administracji i obsłudze szkoły oraz Wam drodzy uczniowie, bo bez Was, parafrazując księdza Twardowskiego, szkoła blednie, rodzicom, którzy inspirują nas do dalszego rozwoju.

Rozchodząc się weźmy do serca następujące słowa:

Jeśli udało Ci się uratować jedno życie, zmienić szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć w siebie, to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze.

Ponadto niech fraza z naszego szkolnego hymnu: Świat możesz zmieniać już od dzisiaj,

Tylko bądź zawsze blisko ludzi.

Będzie z nami do końca i jeden dzień dłużej.

 

SZTANDAR SZKOŁY