Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnie serdecznie podziękować Pani Magdalenie Ziemkowskiej oraz Panu Jackowi Ziemkowskiemu za podarowanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Kamionkach pomocy edukacyjnych oraz biurowych. Dziękujemy, za Państwa wsparcie dla szkoły i naszych działań. Dzięki takim inicjatywom możemy wspólnie tworzyć przyjazne i rozwojowe otoczenie dla naszych dzieci.
Kamionki, dnia 20.10.2016 r.

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnie serdecznie podziękować Firmie Sklep Modo24.pl Wamar-Sosenka s.c. za ufundowanie drewnianych rollborderów. Dziękujemy za podarowanie rollborderów użytych podczas przeprowadzanej w naszej szkole charytatywnej akcji Pola Nadziei 2016 wspierającej budowę Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wlkp. Państwa bezinteresowna pomoc i ofiarność znacznie ułatwiła naszym uczniom zrealizowanie zaplanowanego projektu. Cieszymy się, że wspólnie możemy pomagać ludziom cierpiącym, nieść radość oraz uczyć jak wielką wartością jest życie.
Kamionki, dnia 24.10.2016 r.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnie serdecznie podziękować Pani Milenie Bąkowskiej-Grześkowiak za wsparcie w akcji Pola Nadziei. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w przeprowadzeniu charytatywnej akcji Pola Nadziei 2016, wspierającej budowę Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wlkp. Dziękujemy za pomoc w opracowaniu harmonogramu zasadzenia cebulek kwiatowych przez dzieci z naszej szkoły. Cieszymy się, że wspólnie możemy pomagać ludziom cierpiącym, nieść radość oraz uczyć jak wielką wartością jest życie. 
Kamionki, dnia 24.10.2016 r. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnie serdecznie podziękować Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa za wsparcie szkolnego festynu rodzinnego. Dziękujemy za wsparcie działań Rady Rodziców poprzez przekazanie nagród na pierwszy szkolny festyn rodzinny w naszej szkole. Dzięki nim mogliśmy nagrodzić aktywność dzieci podczas zabaw piknikowych. Jednocześnie dziękujemy za owocną współpracę w roku szkolnym 2015/2016 w miłej atmosferze oraz za podejmowanie działań wspierających naszą szkołę.
Kamionki, dnia 24.10.2016 r.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnie serdecznie podziękować Panu Adamowi Kłonkowskiemu i Drukarni Empir za wydrukowanie kartek sprzedawanych podczas II świątecznego kiermaszu w naszej szkole. Dzięki Pana bezinteresowności i zaangażowaniu dochód uzyskany z ich sprzedaży wesprze działania Rady Rodziców na rzecz wspierania rozwoju i tworzenia przyjaznej szkoły dla naszych dzieci.
Kamionki, dnia 12.02.2017 r.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnie serdecznie podziękować Pani Marcie Nowak oraz Panu Markowi Nowak za życzliwość i hojność, która umożliwiła doposażenie Szkoły Podstawowej w Kamionkach w pomoce biurowe - pudeła do świetlicy/pracowni plastycznej. Dziękujemy, za Państwa wsparcie dla szkoły i naszych działań.
Kamionki, dnia 12.02.2017 r.