Podsumowanie finansowe działań Rady Rodziców - kadencja 2016/2017:

WPŁYWY

lp

wpływy

kwota

1

Saldo początkowe

10 567,44

2

składki na Radę Rodziców

14 217,00

3

wpływy z kiermaszu świątecznego

6 148,10

4

pozostałe  wpłaty (konkursy, MAWI, FILHARMONIA)

15 020,40

5

wpłata z festynu

8 026,00

6

wpłaty sponsorów na festyn

1 700,00

7

wpłaty z kasy do banku

13 948,53

8

wpłaty z banku do kasy

9 000,00

Razem

 

78 627,47

 

 

 

WYDATKI

lp

Cel wydatkowania

Wykonanie

1

refundacja zakupu książek na koniec roku 2015/2016

194,97

2

zakup sprzetu za środki z festynu

7000,00

3

Faktura za cebulki kwiatów

1555,20

4

konkurs ortograficzny

161,50

5

opłaty za przelewy

10,00

6

Futurum - pieczątka

24,60

7

list polecony

4,20

8

Akcesoria świąteczna

597,74

9

Cukierki - podziękowania za udział w kiermaszu

152,00

10

stojaki do nut

560,00

11

gra edukacyjna

598,00

12

wydruki naklejek RR

55,35

13

Konkursy I semestr

1507,69

14

przelewy

40,00

15

wpłata za konkurs UNICEF

690,00

16

opłata za wydanie książeczki

5,00

17

wypłata na koncerty klasa 2e

400,00

18

opłata za konkurs Olimpusek

464,00

19

zestawy edukacyjne PUS

937,80

20

Konkursy II semestr

3160,17

21

zakup ksiązek dla klas 4-6

2681,48

22

maszyna do szycia

754,89

23

mydełka na dzień dziecka

985,50

24

dofinansowanie do wycieczek

70,00

25

dofinansowanie dla klas 0-3 książki na koniec roku

4180,00

26

malowanie gier chodnikowych

1700,79

27

olipusek

653,00

28

wstążka dzień dziecka

17,60

29

szachy

1406,61

30

akcesoria do maszyny

115,74

31

koszty festynu

2685,11

32

naklejki na schody

356,25

33

zegary do szach

874,30

34

wydruk podziekowań i nagród

152,80

35

maszynka do zawieszek

1373,50

36

materiały do szycia dla świetlicy

247,92

37

wypłaty z banku do kasy

9000,00

38

wypłaty z kasy do banku

13948,53

Razem

 

59322,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

Podsumowanie wpływów

78 627,47

podsumowanie wydatków

59 322,24

Łącznie do dyspozycji pozostało w tym:

19 305,23

środki w banku

18 955,23

gotówka w kasie

350,00